Evenimentul Zilei

O nouã ediþie a „Cãrþii Fãlticenilor”

Întâmplarea a fãcut sã fi scris „Predoslovia” la prima ediþie a unei tipãrituri tezaur, Cartea Fãlticenilor de

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top