Stiri

Conferinţă de presă cu ocazia inaugurarii Centrului Judeţean de Incluziune Socială Iaşi înfiinţat prin proiectul POSDRU 124407

Consiliul Judeţean Iaşi – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi în parteneriat cu SC Development Training Consulting SRL organizează joi, 16 ianuarie 2014, ora 12, la sediul Centrului Judeţean de Incluziune Socială Iaşi din str. Coderescu nr. 6, evenimentul de inaugurare a Centrului înfiinţat prin proiectul POSDRU 124407.

Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” şi se va finaliza în noiembrie 2014.

Obiectivul general al proiectului este: ”Facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile în vederea evitării excluziunii sociale prin crearea unui centru de incluziune socială în judeţul Iaşi.”
Grupul ţintă al proiectului este compus din: 250 persoane vulnerabile pe piaţa muncii (130 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, 20 familii monoparentale, 20 familii cu mai mult de 2 copii, 50 persoane cu dizabilităţi, 10 persoane de etnie romă, 20 victime ale violenţei domestice) şi 100 asistenţi sociali comunitari – Personal din Serviciile Publice de Asistenţă Socială ale primăriilor din judeţul Iaşi.
Valoarea totală a proiectului este de 1.938.655,50 lei, astfel:
-Finanţare nerambursabilă: 1.899.882,39 lei
-Cofinanţare (contribuţie locală 2%): 38.773,11 lei

Activităţile din proiect vizează:
– Înfiinţarea Centrului Judeţean de Incluziune Socială care să furnizeze prin echipa de consilieri servicii specializate de informare şi orientare în carieră pentru persoane vulnerabile pe piaţa muncii din judeţul Iaşi.
– Formarea profesională a 130 de tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie socială şi a 20 de familii monoparentale sau cu mai mult de 2 copii în ocupaţiile: web designer, agent de securitate şi lucrator în comerţ.
– Proiectul propune şi o componentă de seminarii/workshopuri destinate personalului cu atribuţii de asistenţă socială de la nivelul Serviciilor Publice de Asistenţă Socială ale primăriilor din judeţul Iaşi.
Activităţile care se vor desfăşura în cadrul Centrului Judeţean de Incluziune Socială vor aduce un sprijin real tinerilor provenind din sistemul de protecţie, mamelor singure şi altor grupuri vulnerabile prin: servicii de informare şi consiliere profesională, grupuri de suport pentru persoanele vulnerabile pe teme de interes, formare profesională, mediere şi asistenţă în găsirea unui loc de muncă.

Detalii suplimentare despre proiect şi conferinţa de lansare se pot obţine de la Biroul de Presă al DGASPC Iasi tel:0232/477731 int 150 si Lucian Părpăuţă, responsabil PR Proiect: proiectedgaspciasi@yahoo.com

Urmărește canalul de știri Iași4u.ro pe WhatsApp

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top