Curierul de Iasi

Ordinea de zi a şedinţei extraordinare de Consiliu Local din 11 februarie

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Iaşi în şedinţa extraordinară pentru data de 11 februarie 2011, ora 10 în sala mare de şedinţe din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, cu următoarele proiecte de hotărâri pe ordinea de zi :

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2011;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumelor pentru cofinanţarea proiectelor şi programelor de dezvoltare locală;

3. Proiect de hotărîre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi realizarea proiectelor „ Reabilitarea Mănăstirii Golia –etapa II” ;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) şi realizarea proiectului „Cresterea accesibilitatii spre zona centrala economica si comerciala a Polului de Crestere Iasi”;

5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L 211/2010;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor locale de referinţă, a preţului local de facturare către populaţie şi a compensării unitare pentru combustibilul folosit pentru producerea energiei termice furnizată populaţiei prin sisteme centralizate;

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top