Curierul de Iasi

Precizări în legătură cu adăposturile de noapte ale municipalităţii ieşene

În conformitate cu legislaţia specifică din domeniul asistenţei sociale, Primăria Municipiului Iasi, prin Direcţia de Asistenţă Comunitară aplică o serie de   măsuri de prevenire a fenomenului de marginalizare socială a persoanelor fără adăpost de pe raza municipiului Iaşi.

În acest sens, muncipalitatea ieşeană a fost preocupată permanent de a asigura, în special pe perioada sezonului rece şi pe timp de noapte, cazare tuturor persoanelor fără locuinţă, aflate în stradă. Iniţial, cazarea persoanelor a fost asigurată prin unitatea din Bd. C.A. Rosetti, ulterior număr de locuri disponibile pentru acest grup vulnerabil a fost suplimentat, în prezent existând un număr de 4 adăposturi astfel:

  • Centru social de urgenta pentru recuperare si integrare sociala ”C.A. ROSETTI”, cu o capacitate de 60 locuri;
  • Adapostul de Noapte din imobilul M2, str.Nicolae Iorga nr.7A, cu o capacitate de 18 locuri;
  • Adapostul de Noapte ”MANGERON”, situat in bld. Poitiers nr.41, cu o capacitate de 63 locuri;
  • Adăpostul de noapte Canta – cu o capacitate de 32 locuri.

In categoria beneficiarilor serviciilor furnizate prin cele patru unitati mentionate mai sus sunt incluse:

a) persoanele fara adapost, cu domiciliul/resedinta înregistrata în actele de identitate pe raza municipiului Iasi, care indeplinesc cumulativ o serie de conditii: sunt persoane (barbaţi, femei, tineri, varstnici si copii) care nu au locuinta, traiesc in strada, spatii publice (parcuri, scari de bloc, canale, imobile dezafectate sau nelocuite, care nu au acces imediat la o forma de locuire;

b) persoanele fara adapost, fara acte de identitate, identificate in evidentele politiei locale, cu domiciliul/resedinta in muncipiul Iasi.

Pentru a beneficia de cazare temporara în unul din cele patru adaposturi, solicitantii trebuie sa indeplineasca si conditiile privind starea de sanatate (sa prezinte acte medicale doveditoare, cu mentiunea “poate fi integrat in colectivitate”). De asemenea, persoanele solicitante trebuie sa nu se afle intr-o situatie de dependenta fizica (imobilizate la pat, cu boli incurabile, etc.).

In cadrul Centrului Social de urgenta pentru recuperare si integrare socială „C.A. Rosetti”, se desfasoara permanent  activitati privind dezvoltarea deprinderilor de viata independenta/abilitatilor de comunicare in comunitate, iar, dupa caz, consilierea profesionala (in special, instrumentarea dosarului pentru cautarea unui loc de munca, in vederea depunerii la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi), in baza unui plan individualizat de interventie pentru furnizarea de prestatii si servicii sociale.

În perioada sezonului rece, Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Comunitară, în parteneriat cu Poliţia Comunitară Iaşi, întreprinde o serie de acţiuni privind identificarea tuturor persoanelor fără locuinţă de pe raza municipiului Iaşi. În acest sens, pentru persoanele identificate, cu domiciliul în alte localităţi limitrofe judeţului Iaşi, cazarea acestora se acceptă în regim de urgenţă, doar pentru maxim 3 zile, până la informarea autorităţilor locale respective, în vederea luării măsurilor adecvate prin compartimentul/serviciul public de asistenţă socială ( Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi transmite un referat de anchetă socială şi cu acte doveditoare ).

De la începutul anului 2011, Direcţia de Asistenţă Comunitară din Primăria Municipiului Iaşi a înregistrat un număr de 15 solicitări privind cazarea unor persoane, considerate cazuri sociale, în unul din adăposturile primăriei, solicitări  transmise de spitalele de pe raza Municipiului Iaşi,

Urmare a evaluărilor asistenţilor sociali, s-a constatat că din cele 15 cazuri, 6 sunt cazuri sociale pentru care s-a propus cazarea în adăposturile de noapte ale primăriei, pentru celelalte 9 solicitări fiind recomandată internarea lor într-un centru socio-medical, centre aflate în subordinea Consiliului Judeţean Iaşi, care asigură supraveghere medical permanent.

Menţionăm suplimentar că Primăria Municipiului Iaşi nu are în subordine centre socio-medicale, fiind în imposibilitatea de a caza în adăposturile de noapte persoane care au nevoie de supraveghere permanentă şi de personal medical calificat.

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top