concept trei iasi
Stiri

Enel A�nregistreazA? 500.000 de clienE�i rezidenE�iali pe piaE�a concurenE�ialA? de energie electricA? din Romania

Enel A?nregistreazA? 500.000 de clienE?i rezidenE?iali pe piaE?a concurenE?ialA? de energie electricA? din Romania

NumA?rul clienE?ilor rezidenE?iali care au ales ofertele Enel Energie E?i Enel Energie Muntenia pe piaE?a concurenE?ialA? a crescut la 500.000, ca urmare a strategiei companiilor de a plasa inovarea E?i consumatorii A?n centrul preocupA?rilor sale, de a diversifica ofertele de servicii cu valoare adA?ugatA?, precum E?i de a simplifica interacE?iunea dintre client E?i furnizor, prin digitalizare.

a??Suntem onoraE?i cA? suntem furnizorul preferat de 500.000 de clienE?i rezidenE?iali pe piaE?a concurenE?ialA? de energie electricA?, avA?nd A?n vedere dinamica E?i competiE?ia A?n creE?tere pe piaE?a de energie din RomA?nia. Strategia de a concepe operaE?iunile companiei pornind de la nevoile clienE?ilor, adoptA?nd A?n acelaE?i timp inovaE?ii pentru a simplifica viaE?a acestora, ne-a ajutat sA? beneficiem de o mai mare A?ncredere din partea consumatorilor. Angajamentul nostru este sA? oferim clienE?ilor stabilitate, precum E?i preE?uri optime, astfel A?ncA?t sA? beneficieze de un partener de A?ncredere pe termen lunga??, a declarat Michele Grassi, Director General Enel Energie E?i Enel Energie Muntenia.

Enel a premiat astA?zi clientul beneficiar al contractului cu numA?rul 500.000 activat pe piaE?a liberA?. Acesta locuieE?te A?n Arad E?i va beneficia de energie electricA? gratuitA? timp de un an.*

AZn luna aprilie a acestui an, Enel a intrat E?i pe piaE?a furnizA?rii de gaze naturale cA?tre clienE?i rezidenE?iali, cu servicii care oferA? consumatorilor casnici o experienE?A? de utilizare mai simplA?, predictibilitate, precum E?i avantajul de a avea un singur furnizor atA?t pentru energie electricA? cA?t E?i pentru gaze naturale. AceastA? poziE?ionare a permis companiei sA? creeze pachete avantajoase pentru furnizarea de gaz E?i electricitate, cu beneficii E?i preferenE?iale pentru clienii Enel care aleg ambele servicii.

Produsele Enel au fost reconfigurate A?n ultima perioadA?, pentru a A?ndeplini cerinE?ele consumatorilor moderni, care doresc o interacE?iune mai simplA? cu furnizorul de energie. Pentru a facilita interacE?iunea cu clienE?ii, abonamentele Enel sunt disponibile A?n orice moment, din orice punct din RomA?nia, iar clienE?ii pot derula online toate operaE?iunile, de la A?ncheierea contractului pA?nA? la facturare, pe site-ul www.enel.ro.

Vezi cele mai noi blocuri din Iasi

Astfel, Enel pune la dispoziE?ia clienE?ilor rezidenE?iali o gamA? variatA? de produse personalizate, oferind predictibilitate prin preE?uri fixe E?i o comunicare facilA? cu clienE?ii prin intermediul aplicaE?iei MyEnel disponibilA? atA?t online, cA?t E?i pe dispozitive mobile: Enel Fix 24, Enel Simplu Anual E?i Enel Fix Online. Mai multe detalii despre portofoliul de produse gA?siE?i la https://www.enel.ro/enel-muntenia/ro.html pentru clienE?ii Enel Energie Muntenia E?i la http://www.enel.ro/ro/clienti-oferte-rezidentiali-ee.html pentru Enel Energie.

Compania s-a concentrat E?i asupra zonei serviciilor cu valoare adA?ugatA?, avA?nd oferte speciale ca Enel AsistenE?A?, Enel AsistenE?A?+ pentru electricitate E?i Enel AsistenE?A? Gaz E?i Enel AsistenE?A? Gaz+ pentru gaze naturale. ClienE?ii beneficiazA? astfel de pachete de asistenE?A? tehnicA? pentru instalaE?iile interioare de utilizare a gazelor E?i electricitA?E?ii, reparaE?ii de lA?cA?tuE?erie, reparaE?ii ale instalaE?iilor de A?ncA?lzire a apei, verificare tehnicA? a instalaE?iei de gaz, intervenE?ii de urgenE?A? la instalaE?ia de gaz E?i centrala termicA?, rapid E?i eficient, 24 de ore pe zi, printr-o reE?ea de firme specializate, administratA? de compania Europ Assistance.

Un adevA?rat promotor al transformA?rii digitale pe piaE?a de energie electricA?, Enel a implementat anterior E?i alte inovaE?ii, pentru a asigura clienE?ilor accesul la servicii mai uE?or E?i mai rapid. Printre acestea, se numA?rA? aplicaE?ia pentru dispozitive mobile MyEnel – prin care clienE?ii pot gestiona singuri relaE?ia cu furnizorul de energie electricA?, avA?nd posibilitatea sA? transmitA? indexul, sA? vizualizeze plA?E?ile, sA? acceseze istoricul facturilor, sA? plA?teascA? factura direct de pe telefonul mobil, sA? trimitA? sesizA?ri furnizorului sau sA? obE?inA? informaE?ii utile online E?i MyEnel Card a?? care permite plata simplA? a utilitA?E?ilor.

Enel este o companie energeticA? multinaE?ionalA?, jucA?nd un rol important pe pieE?ele globale de electricitate, gaze naturale E?i energii din surse regenerabile. Grupul Enel activeazA? A?n peste 30 de E?A?ri de pe patru continente E?i are o capacitate instalatA? netA? de producE?ie de energie de circa 83 GW. Enel distribuie electricitate E?i gaze naturale printr-o reE?ea de peste 2 milioane km, are peste 65 de milioane de clienE?i casnici E?i companii A?n toatA? lumea, care reprezintA? cea mai mare bazA? de clienE?i comparativ cu firmele europene din domeniu. Enel este cea mai mare companie integratA? de utilitA?E?i din Europa dupA? capitalizarea de piaE?A? E?i una dintre primele companii de electricitate de pe continent A?n ceea ce priveE?te capacitatea instalatA? E?i EBITDA raportat.

Prezent pe piaE?a din RomA?nia A?ncA? din 2005, Enel este, A?n acest moment, unul dintre cei mai mari investitori privaE?i A?n domeniul energetic, cu operaE?iuni A?n sectorul distribuE?iei E?i furnizA?rii de electricitate, dar E?i al producE?iei de energie electricA? din surse regenerabile. Enel are peste 3.100 de angajaE?i A?n RomA?nia E?i oferA? servicii unui numA?r de 2,8 milioane de clienE?i din trei zone importante ale E?A?rii: Muntenia Sud (inclusiv BucureE?ti), Banat E?i Dobrogea, acoperind o treime din piaE?a localA? de distribuE?ie. Enel continuA? dezvoltarea unui program de investiE?ii pentru A?mbunA?tA?E?irea calitA?E?ii serviciilor, a siguranE?ei E?i performanE?ei reE?elelor E?i implementarea pe plan local a standardelor de mediu ale grupului Enel. Enel Energie E?i Enel Energie Muntenia sunt importanE?i furnizori de energie A?n RomA?nia, avA?nd A?n ofertA? atA?t energie electricA? cA?t E?i gaze naturale.

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top