rent a car iasi iasi
Stiri

Farmaciile Medikon s-au alA?turat Farmaciilor DONA

Farmaciile Medikon s-au alA?turat Farmaciilor DONA
Farmacia DONA, unul dintre cele mai mari lanA?uri de farmacii din piaA?a localA?, a inaugurat astA?zi la IaAYi cea de-a 20-a unitate din oraE?, totalizA?nd, astfel, 300 de farmacii la nivelul A?ntregii E?A?ri. Farmacia DONA cu numA?rul 300 funcE?ioneazA? A?n cadrul unui parteneriat A?n sistem de francizA?, agreat A?ntre reA?eaua de Farmacii DONA AYi proprietarul lanA?ului de farmacii Medikon – Baby Farm, pentru 5 din cele 6 farmacii pe care acesta le deA?ine A?n IaAYi.

Prima farmacie Medikon a fost A?nfiinE?atA? A?n urmA? cu 26 de ani de cA?tre Carmen Popa, farmacist primar, devotat profesiei, cu o vastA? experienE?A? A?n domeniul farmaceutic, atA?t A?n retail, cA?t E?i A?n mediul universitar. Etica, respectul, grija E?i promptitudinea cu care sunt tratate nevoile pacienE?ilor, implicarea A?n susE?inerea comunitA?E?ii E?i a mediului de business au contribuit la dezvoltarea sA?nA?toasA? a reE?elei care A?nsumeazA? azi 6 farmacii. Farmaciile Medikon au A?ncheiat anul 2016 cu o cifrA? de afaceri de 18.3 milioane lei.

a?zDe-a lungul timpului, am pus pasiune E?i profesionalism A?n exercitarea profesiei de farmacist, E?i am abordat cu A?ntA?ietate beneficiul pacientului. Am respectat rigorile unei farmacii tradiE?ionale, dar am continuat sA? diversificA?m constant portofoliul de produse E?i sA? implementA?m noi concepte pentru asigurarea sustenabilitA?E?ii farmaciilor. Asocierea, sub acelaE?i brand, cu un lanA? de farmacii atA?t de apreciat, precum este cel reprezentat de Farmaciile DONA, ne onoreazA?. Ideea parteneriatului cu DONA ne-a atras din multiple motive. Cel mai important a fost faptul cA? vom putea beneficia de notorietatea brandului Farmacia DONA. AZn plus, avem acces la un set de instrumente integrate pe verticalA? (cu activitA?A?i A?n achiziA?ii, distribuA?ie en-gros, marketing AY.a.). Pentru pacienA?ii noAYtri aceastA? schimbare va consta A?n posibilitatea de a le oferi A?n mod constant o gamA? variatA? de produse, oferte AYi preA?uri A?n condiE?ii avantajoase, consiliere farmaceuticA? de A?naltA? calitate, alA?turi de o experienA?A? A?mbunA?tA?A?itA? datoritA? noului design al unitA?A?ilor noastrea??, a declarat doamna farmacist primar Carmen Popa, proprietarul lanA?ului de farmacii Medikon – Baby Farm.

Farmaciile Medikon s-au alA?turat Farmaciilor DONA

Farmacia deschisA? astA?zi este una dintre cele 16 unitA?E?i partenere A?n sistemul de francizA? DONA lansat anul trecut. Celelalte farmacii care s-au alA?turat prin francizare brandului Farmacia DONA sunt localizate A?n BucureAYti, RoAYiorii de Vede, Alexandria, BrA?ila, respectiv IaAYi.

PA?nA? la finalul anului 2017, reprezentanA?ii Farmaciilor DONA au A?n plan depA?AYirea pragului de 350 unitA?A?i A?n toatA? A?ara a?? atA?t prin dezvoltare organicA?, cA?t AYi prin parteneriate A?n sistem de francizA?. Programul de extindere prin francizare va fi continuat pe parcursul urmA?torilor doi ani.

a?zCA?nd am iniA?iat sistemul de francizA? DONA, ne-am dorit sA? ne asociem cu antreprenori puternici, deE?inA?tori de licenE?e de farmacii, implicaE?i E?i cu experienE?A? A?n conducerea operaE?ionalA? a farmaciei, care A?mpA?rtA?AYesc aceleaAYi valori cu noi, sunt interesaA?i de o dezvoltare sA?nA?toasA? E?i durabilA? a business-ului E?i pun pe primul plan sA?nA?tatea E?i binele pacienA?ilor.

Farmaciilor partenere le A?ncredinA?A?m reputaE?ia brandului Farmacia DONA, suportul necesar pentru creE?terea profitabilitA?E?ii E?i know-how-ul care a dus la succesul de pA?nA? acum al lanE?ului DONA, A?n condiA?ii de pA?strare intactA? a independenA?ei fiecA?rei companii. AZn schimb, fiecare partener va contribui cu o valoare proporE?ionalA? din cifra de afaceri, la cheltuielile de promovare a brandului a??Farmacia DONAa?? E?i ale altor acE?iuni de marketing E?i de achiziE?ii implementate cu scopul asigurA?rii unor preE?uri avantajoase pentru pacienE?i. Sunt convins cA? asocierea celor douA? branduri Farmacia DONA a?? Medikon ne va putea permite construirea unei reA?ele de servicii farmaceutice tot mai accesibile pacienA?ilor ieAYeni, la cel mai A?nalt nivel de calitatea??, a declarat doctor Eugen Banciu, PreAYedintele Grupului DONA.

Farmaciile Medikon s-au alA?turat Farmaciilor DONA

Cea de-a 300-a farmacie DONA este situatA? pe Bulevardul Alexandru Cel Bun numA?rul 40, bloc D3 AYi ocupA? o suprafaA?A? totalA? de 120 mp. AZncepA?nd de astA?zi, A?n aceastA? locaE?ie, o echipA? de profesioniE?ti formatA? dintr-un farmacist AYef, 2 farmaciAYti E?i un asistent de farmacie va fi la dispoziA?ia ieAYenilor cu sfaturi personalizate AYi o gamA? largA? de produse. Unitatea a fost decoratA? folosind noul concept DONA care asigurA? pacienA?ilor AYi farmaciAYtilor un confort sporit, un spaA?iu modern AYi primitor care A?ncurajeazA? interacA?iunea AYi asigurA? un nivel ridicat de intimitate a discuA?iilor. Dintre cele 20 de unitA?E?i DONA din IaAYi, 10 sunt amenajate dupA? standardele noii identitA?E?i vizuale DONA.

MA?surare gratuitA? a tensiunii arteriale AYi sute de premii pentru ieAYeni

Cu ocazia deschiderii oficiale, ieAYenii sunt invitaA?i sA? A?AYi testeze gratuit valorile tensiunii arteriale. TestA?rile vor fi efectuate de cA?tre personal calificat A?n cadrul unui cort amplasat A?n apropierea unitA?E?ii farmaceutice. Programul de testare se deruleazA? A?ntre 17 martie AYi 23 martie, A?n intervalul orar 09:00 a?? 17:00.

Tot A?n perioada 17 martie a?? 23 martie, toA?i clienA?ii DONA care fac cumpA?rA?turi de minimum 25 de lei din aceastA? farmacie, se pot A?nscrie A?n campania a?zTombola SA?nA?tA?A?iia??, A?n cadrul cA?reia pot cA?AYtiga circa 500 de premii: un televizor, o bicicletA? pentru adulE?i, umbrele, seturi de grA?dinA?rit, 15 genE?i termoizolante, cupoane de reducere E?i multe alte premii atractive.

Despre Farmacia DONA

a?zFarmacia DONAa?? este unul dintre cele mai apreciate nume A?n comerE?ul farmaceutic din RomA?nia, cu o reputaE?ie solidA? construitA? A?n cei 25 de ani de activitate.
Marca a??Farmacia DONAa?? reuneE?te 300 de farmacii deE?inute de 9 companii antreprenoriale cu capital privat romA?nesc, a cA?ror cifrA? de afaceri a fost de 966 milioane lei la finele lui 2016, E?i peste 2.500 de profesioniE?ti A?n domeniul sA?nA?tA?E?ii devotaE?i unui scop comun, acela de a asigura servicii farmaceutice la cel mai A?nalt nivel calitativ.

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top