revelion iasi 2020
Sport

Ce nu stiai despre tenisul de masa

Tenisul de masA? nu e greu

Tenisul de masA? nu e greu… sau cel puE?in asta A?E?i spuneai ori de cA?te ori A?i vedeai pe prietenii tA?i din cartier plecA?nd cu paletele A?n mA?nA? la un club care era dotat cu mai multe mese, pe care puteau juca. De fiecare datA? A?i vedeai revenind de acolo zA?mbind E?i puE?in cam bA?uE?i, semn cA? au E?i alcool la dispoziE?ie. Mai mult din aceastA? cauzA? credeai cA? nu are cum sA? existe sport mai simplu ca ping-pong-ul, cu toate cA? niciodatA? nu A?ncercasei sA? joci.

AZntr-o bunA? zi, iatA? cA? te auto-inviE?i la una din A?ntA?lnirile lor. Desigur cA? au fost de acord sA? te ia, pentru cA? erau convinE?i cA? vor avea motive sA? se amuze. Tu, la rA?ndul tA?u, abia aE?teptai sA? rA?zi de ei, cA?nd le vei dovedi ce simplu este ping-pong-ul, A?n comparaE?ie cu tenisul de cA?mp, pe care l-ai practicat mai bine de E?apte ani. Erai convins cA? dupA? douA? schimburi de minge vei putea juca de la egal la egal cu oricare dintre ei… CA?t de tare te-ai putut A?nE?ela.

Ei bine, ajungeE?i A?ntr-un pub care avea E?i douA? mese de ping-pong la subsol, vA? luaE?i cA?te o bere E?i A?ncepe instructajul. a??Se E?ine paleta aE?a, partea asta e mai bunA? pentru efect E?i asta mai bunA? pentru forE?A?a??. Nimic mai simplu.

Te pui sA? schimbi cA?teva mingi cu un bun amic. ServeE?te mingea A?ncet, sA?ritA? spre tine, dai sA? o loveE?ti, numai cA? mingea A?n loc sA? ajungA? acolo unde trebuia, cade deodatA? spre dreapta E?i rA?mA?i blocat, cu paleta A?n mA?nA?. La fel E?i urmA?toarele douA? lovituri. Deja A?ncepi sA? te A?nroE?eE?ti, timp A?n care ceilalE?i trei amici se amuzA? copios. Esi-ai dat seama imediat cA? erau puE?i pe glume E?i cA? efectele acelea nu erau A?ntA?mplA?toare. Dar ai continuat sA? te comporE?i ca E?i cum nu te-ai fi prins, aE?teptA?nd momentul sA? te rA?zbuni.

La un moment dat, observi cA? E?i se lasA? o minge A?ntr-adevA?r uE?oarA?, pe care ai fi putut lejer sA? o plasezi oriunde ai fi vrut. Tu, cum voiai sA? demonstrezi ce sportiv bun eE?ti, decizi sA? o loveE?ti cA?t poE?i de tare. AZE?i iei elan, poziE?ia mA?inii e perfectA?, lansezi atacul, dar din pA?cate mA?nerul paletei este mult mai A?ngust ca cel al unei rachete de tenis. Ca rezultat, A?E?i zboarA? paleta din mA?nA?, imediat dupA? ce loveE?ti mingea E?i ricoE?eazA? din masA? fix A?n pieptul oponentului tA?u.

DupA? cA?teva minute A?n care toatA? lumea a rA?s copios, mai puE?in victima, ai ales sA? stai pe scaunul de lA?ngA? E?i sA? bei cA?teva beri E?i nici cA? ai mai A?ncercat vreodatA? sA? practici un sport aE?a periculos.

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top