Evenimente

Ateneu la Cafenea – Afacerea Est, 15 ianuarie

Ateneu la Cafenea - Afacerea Est
SavureazA? cultura aE?a cum vrei tu, fA?rA? reguli, fA?rA? protocol. Ateneul deschide larg porE?ile culturii E?i o transformA? A?ntr-un mod de viaE?A? pentru tine.

AZn acest sens, Cafeneaua PiaE?a Unirii E?i Ateneul din IaE?i A?E?i propun o searA? de film diferitA?, plinA? de voie bunA?, de relaxare, o searA? care nu exclude un pahar cu vin, o gustare, o narghilea, o bere E?i clasicul popcorn, de care te poE?i bucura alA?turi de prieteni.

AFACEREA EST este prima proiecE?ie pe care o pot viziona ieE?enii A?ntr-un spaE?iu diferit, unde vor putea descoperi E?i o altA? formA? de delectare.

AZn cadrul evenimentului vor fi prezenE?i E?i actorii din zona Moldovei, care au fA?cut din aceastA? a??afacerea?? o capodoperA? realA?, umanA?, care poate descreE?i frunE?ile atA?t tinerilor, cA?t E?i pA?rinE?ilor E?i bunicilor acestora.
DupA? vizionarea proiecE?iei, aceE?tia ne vor A?mpA?rtA?E?i cA?te puE?in din experienE?a lor din spatele culiselor, urmA?nd sA? continuA?m seara cu un moment muzical, A?n cadrul cA?ruia Mihaela E?i Cristian GA?rlea ne vor A?ncA?nta cu un jazz de excepE?ie.

Cafeneaua PiaE?a Unirii susE?ine cultura in IaE?i.

Toate A?ncasA?rile din bilete vor fi donate Ateneului din IaE?i. Acestea vor fi folosite A?n modernizarea, acoperirea cheltuielilor E?i desfA?E?urarea activitA?E?ilor pe care vi le propune acest spaE?iu cultural.

AlA?turA?-te miE?cA?rii pentru susE?inerea culturii si savureaz-o aE?a cum vrei tu!

PreE?ul unui bilet este de 15 lei.
Biletele vor putea fi achiziE?ionate de la Cafeneaua PiaE?a Unirii.
Esinem sA? menE?ionA?m cA? numA?rul de locuri este limitat.

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top