Sex

Durex, Face of Global Sex 2010

logo-durex-networkSă vorbim despre sex! Rezultatele studiului ne arată evidenta nevoie de mai bună informare a tinerilor din Romania în materie de educaţie sexuală.
Tinerii din Romania au nevoie de o mai bună informare pentru a îşi proteja sănătatea sexuală, conform rezultatelor ultimului studiu realizat de Durex.
Studiul denumit “Ei nu vor şti dacă noi nu le vom spune” – o cercetare a cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor în rândul tinerilor din Europa – este cel de-al cincilea raport editat în seria studiilor anuale dezvoltate de către Durex Network’s Face of Global Sex (cercetări anuale globale pe diferite tematici legate de viaţa sexuală).
Cercetarea s-a facut pe un eşantion reprezentativ de peste 15,000 de tineri cu vârste între 15-20 ani din 15 ţări europene – 9 din Europa de Vest şi 6 din Europa de Est. S-a analizat experienţa lor în ceea ce priveşte educaţia sexuală şi impactul asupra sănătăţii vieţii lor sexuale în materie de informaţii, atitudini şi practici.
Rezultatele au revelat un grad ridicat de ignoranţă la nivelul ţărilor din Europa relativ la bolile cu transmitere sexuală (BTS). Spre exemplu, nu mai puţin de 4 din 10 tineri români (40,3%) cred în mod eronat că pot contacta o BTS de pe scaunul toaletei. Această valoare este a doua între ţările europene, după Turcia (44,4%).
Tinerii români sunt puţin mai informaţi în ceea ce priveşte percepţia asupra riscului unei BTS. În România, 19,1% dintre tinerii intervievaţi cred că riscul de a contacta o astfel de boală este mic sau nu există – comparativ cu 37,5% în Slovenia, 50% în Germania şi surprinzător 70,3% în Belgia.
La întrebarea dacă ar utiliza un prezervativ pentru o partidă de sex cu un nou partener, 3,4% dintre români au declarat că nu, aceasta cifră fiind a treia din Europa, după Turcia (14,4%) şi Polonia (3,5%).
Tinerii români au avut rezultate mai slabe în ceea ce priveşte utilizarea metodelor contraceptive în mod regulat. Unul din cinci (20%) declară că nu a folosit nicio formă de contracepţie ultima dată când au întreţinut relaţii sexuale.
Lipsa lor de cunoaştere se reflectă în imaginea pe care o au tinerii români despre educaţia sexuală primită în şcoli, cu mai mult de jumătate (53,9%) dintre ei declarând că profesorii lor nu aveau pregătirea necesară pentru a le preda lecţii de educaţie sexuală.

Studiul mai arată deasemenea că, în general, ţările din Europa de Vest au înregistrat scoruri mai ridicate în ceea ce priveşte cunoştinţele, atitudinile şi practicile în materie de sex, comparativ cu ţările din Europa de Est. Femeile au înregistrat scoruri mai ridicate decât barbaţii. Rezultatele cele mai bune au fost obţinute în general de cei care au primit informaţii cu rol de educaţie sexuală de la parteneri, profesori sau persoane specializate în domeniu.
La publicarea raportului Durex, Anca Muşat, Marketing Manager al companiei, a menţionat:
“Rezultatele studiului prezintă o diferenţă semnificativă între ţările din Europa de Est şi cele din Vest, ceea ce sugerează faptul că ar fi benefică o implicare mai mare a organizaţiilor europene, o nouă abordare şi continuarea cercetărilor pentru a identifica motivele ce stau la baza acestor diferenţe”.

“Un alt motiv de îngrijorare ar fi rezultatele scăzute înregistrate de tinerii bărbaţi din toate ţările analizate, în comparaţie cu tinerele. Trebuie luate măsuri urgente referitor la această diferenţă semnificativă de nivel de informare pentru protejarea sănătăţii sexuale a generaţiilor viitoare”.

“Prin atragerea atenţiei asupra acestor probleme sperăm ca acest studiu să fie util prin informarea organizaţiilor politice şi cu rol educativ spre dezvoltarea de iniţiative cu caracter educaţional în ceea ce priveşte viaţa sexuală şi relaţiile de cuplu”.

Raportul este disponibil on-line la www.durexnetwork.org

[fblikebutton]

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top