concept trei iasi
Evenimente

FITSPORT Iasi – Festivalul InternaE�onal al TinereE�ii, E?tiinE�ei E�i Sportului

FITSPORT Iasi - Festivalul InternaE?onal al TinereE?ii, E?tiinE?ei E?i Sportului
FundaE?ia ALTIUS Academy organizeazA?, A?n perioada 24 a?? 26 noiembrie 2017, Festivalul InternaE?ional al TinereE?ii, E?tiinE?ei E?i Sportului a?? FITSPORT A?n parteneriat cu PrimA?ria Municipiului IaE?i E?i cu Facultatea de EducaE?ie FizicA? E?i Sport, din cadrul UniversitA?E?ii Al. I. Cuza din IaE?i.

Proiectul are ca scop stimularea participA?rii active a societA?E?ii civile la activitA?E?ile sportive de loisir, de educare psihomotricA?, prin intermediul cooperA?rii naE?ionale E?i internaE?ionale pentru constituirea de bune practici, generate de tinerii oraE?ului IaE?i, A?n special din domeniul E?tiinE?ei sportului E?i educaE?iei fizice.

Festivalul FITSPORT A?E?i propune sA? aducA? A?mpreunA?, prin colaborare transfrontalierA?, studenE?i, tineri cercetA?tori E?i sportivi care vor avea oportunitatea de a interacE?iona cu personalitA?E?i din domeniul E?tiinE?ei sportului E?i educaE?iei fizice E?i de a promova, A?n comunitatea ieE?eanA?, modele de bune practici pentru menE?inerea unui stil de viaE?A? sA?nA?tos, prin organizarea de dezbateri, E?coli de varA?, ateliere de lucru E?i simpozioane, A?ntreceri sportive.

Beneficiari direcE?i ai acestui proiect sunt societatea civilA?, comunitatea localA?, tinerii din domeniul E?tiinE?a sportului E?i educaE?iei fizice, studenE?i, masteranzi, doctoranzi de la facultA?E?ile de profil din E?arA? E?i de la centrele universitare interne sau transfrontaliere, participanE?ii interesaE?i de tematicile diverselor ateliere de lucru din cadrul simpozionului E?i al festivalului, invitaE?i speciali: mass media, reprezentanE?ii administraE?iei locale.

Festivalul InternaE?ional al TinereE?ii, E?tiinE?ei E?i Sportului a?? FITSPORT este un proiect finanE?at de PrimA?ria Municipiului IaE?i.

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top