rent a car iasi iasi
Stiri

Primul hub Atelierul Digital din Moldova A�E�i deschide porE�ile la IaE�i

Primul hub Atelierul Digital din Moldova A?E?i deschide porE?ile la IaE?i
Zitec, furnizor major de soluE?ii, servicii E?i produse tehnologice personalizate din RomA?nia, alA?turi de Google, a inaugurat primul hub din Moldova, din cadrul programului Atelierul Digital, menit sA? ofere consultanE?A? practicA? A?n online companiilor mici E?i mijlocii. Astfel, A?ncepA?nd cu 2 octombrie, antreprenorii E?i micii A?ntreprinzA?tori din IaE?i se vor putea A?ntA?lni cu experE?i A?n online, A?n cadrul noului hub, care A?E?i are sediul A?n clA?direa FacultA?E?ii de Economie E?i Administrarea Afacerilor a UniversitA?E?ii Alexandru Ioan Cuza.

Antreprenorii din IaE?i se numA?rA? printre primii din E?arA? care au acces la cunoAYtinA?e, sfaturi practice AYi consultanA?A? A?n digital de la experA?i instruiE?i de Zitec A?n hub-ul dezvoltat de Google, A?n parteneriat cu Facultatea de Economie E?i Administrarea Afacerilor, din cadrul UniversitA?E?ii Alexandru Ioan Cuza din IaE?i, la A?nceputul acestei luni.

De asemenea, activitA?E?i similare, menite sA? reuneascA? experE?ii A?n online E?i reprezentanE?ii IMM-urilor au fost demarate E?i A?n BucureE?ti, A?ncepA?nd cu 15 iulie, urmate de BraE?ov E?i ConstanE?a, de la 2 octombrie. Aceste demersuri fac parte din programul Atelierul Digital, pe care Google A?l desfA?E?oarA? A?n RomA?nia din 2016 E?i A?n cadrul cA?ruia Zitec este partener.

a?zNe bucurA?m cA? demersul pentru digitalizarea RomA?niei prinde contur, inaugurarea hub-ului din IaE?i fiind un pas important A?n acest scop. Astfel, antreprenorii ieAYeni sunt printre primii care vor beneficia de A?ntA?lniri faA?A? A?n faA?A? AYi consiliere concretA? de la experE?i A?n online instruiE?i de Ziteca??, a declarat Alexandru LA?puE?an, CEO AYi Fondator Zitec.

Antreprenorii locali care doresc sA? participe la cursurile Atelierului Digital se pot A?nscrie la adresa http://atelierul-digital.zitec.com/iasi, consultanE?a practicA? A?n online fiind gratuitA?.

Obiectivul principal al A?ntA?lnirilor dintre experE?ii A?n online E?i reprezentanE?ii IMM-urilor este reprezentat de creAYterea ratei de A?nA?elegere AYi utilizare a Internetului AYi a soluA?iilor disponibile online, A?n condiA?iile A?n care RomA?nia se aflA? pe ultimul loc A?ntre cele 28 de E?A?ri UE A?n ceea ce priveAYte gradul de digitalizare al populaA?iei, potrivit clasamentului DESI (Indicele Economiei E?i SocietA?E?ii Digitale https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi) pe 2017.

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top