Stiri

“ŞANSE DE OCUPARE PRIN CALIFICARE – ŞOC”

1111
SC CLEMON SRL Baia Mare, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu A.J.O.F.M. Maramureş şi SC BLUE CONSULTING SRL Iaşi anunţă lansarea proiectului strategic cu titlul ”ŞANSE DE OCUPARE PRIN CALIFICARE – ŞOC”, ID 134101, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor, în special a şomerilor de lungă durată şi a şomerilor de lungă durată tineri, precum şi a şomerilor peste 45 ani, din zonele de NV si NE a României, în vederea asigurării de noi oportunităţi de ocupare prin reorientareprofesională pe o piaţă a muncii modernă şi flexibilă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Dobândirea de noi competenţe şi calificări adaptate cerinţelor de pe piaţa
muncii şi formarea profesională a unui număr de 495 persoane în special şomeri de lungă durată şi şomeri tineri în vederea facilitării integrării acestora pe piaţa muncii şi îmbunătăţirea capacităţii lor de ocupare.
Creşterea capacităţii de planificare şi gestionare a propriului traseu profesional
a 545 persoane din grupul ţintă prin participarea la activităţi de informare, orientare şi consiliere profesională.

Grupul ţintă este reprezentat de 545 de persoane, şomeri de lunga durată, tineri,
persoane inactive din mediul urban şi rural aparţinând regiunilor Nord-Vest şi Nord-Est.
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni de la 01.04.2014 la 30.09.2015.
Locul de implementare a proiectului: regiunile Nord-Vest şi Nord-Est.

Conferinţa de deschidere a proiectului in regiunea NE, se va desfăşura în data de 30 aprilie 2014 începând cu ora 12.00, în cadrul punctului de lucru Blue Consulting – ce se află în clădirea MarCenter, etajul 3 pe strada Elena Doamna, nr. 61A- Iași.

unnamed

Date de contact:
Expert Promovare Regiunea NE – Diaconu Delia,
Email: iasiblueconsult@yahoo.com

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top