concept trei iasi
Stiri

Iasiul inscris in cursa pentru Capitala Tineretului din Romania

Iasiul inscris in cursa pentru Capitala Tineretului din Romania
A doua competiE?ie organizatA? A?n cadrul acestui program naE?ional, care funcE?ioneazA? pe principii similare cu Capitala EuropeanA? a Tineretului, titlu deE?inut de Cluj-Napoca A?n 2015, a atras un numA?r impresionant de candidaturi: Alba Iulia, Baia Mare, GalaE?i, IaE?i, PloieE?ti, Satu Mare E?i Suceava.

Programul este coordonat de GuvernanE?a Capitalei Tineretului din RomA?nia a?? Consiliul Tineretului din RomA?nia (CTR), FederaE?ia Tinerilor din Cluj (FTC), Grupul PONT E?i Banca ComercialA? RomA?nA? (BCR) – E?i A?E?i propune sA? dezvolte modul A?n care autoritA?E?ile locale colaboreazA? cu organizaE?iile neguvernamentale de tineret E?i cu mediul privat pentru a pune tinerii din RomA?nia A?n centrul procesului de dezvoltarea urbanA?.

EdiE?ia 2017 a programului se desfA?E?oarA? sub AZnaltul Patronaj al PreE?edintelui RomA?niei, E.S. Klaus Werner Iohannis, recunoaE?tere acordatA? A?n 2016 E?i care confirmA? valoarea conceptului E?i succesul fazei pilot.

AZn prezent, titlul este deE?inut de BacA?u, oraE? care va preda E?tafeta pe 2 mai 2018, de Ziua NaE?ionalA? a Tineretului. OraE?ul care va cA?E?tiga acest titlu va primi din partea BA?ncii Comerciale RomA?ne (BCR), co-iniE?iator al programului, un premiu A?n valoare de 50.000 de Euro. Acest premiu reprezintA? atA?t un punct de pornire pentru finanE?area proiectelor propuse de oraE?ul cA?E?tigA?tor al titlului, cA?t E?i o resursA? disponibilA? pentru contribuE?ia proprie A?n atragerea de surse adiE?ionale de finanE?are.

Iasiul inscris in cursa pentru Capitala Tineretului din Romania

Evaluarea proiectelor A?nscrise se va face A?n douA? etape, de cA?tre un juriu independent format din reprezentanE?i ai sectorului neguvernamental de tineret, ai mediului privat, ai organizaE?iilor de tineret ale partidelor politice parlamentare E?i ai unor instituE?ii publice. Prima etapA? constA? A?n evaluarea formei simplificate a candidaturilor, A?n urma cA?reia vor fi desemnate, A?n luna august, oraE?ele finaliste. Ulterior, acestea vor depune candidaturile complete pA?nA? A?n data de 15 octombrie, urmA?nd ca oraE?ul cA?E?tigA?tor sA? fie anunE?at pe 12 noiembrie 2017, A?n cadrul Summitului Tinerilor, care va avea loc A?n actuala CapitalA? a Tineretului din RomA?nia, BacA?u.

Iasiul inscris in cursa pentru Capitala Tineretului din Romania

Mai multe detalii despre desfA?E?urarea programului Capitala Tineretului din RomA?nia gA?siE?i aici: http://capitalatineretului.ro/

Primul oraE? din RomA?nia care a purtat acest titlu E?i E?i-a asumat pionieratul acestui program a fost TimiE?oara, A?n perioada 2 mai 2016 a?? 1 mai 2017, urmat de cA?tre BacA?u, oraE? desemnat A?n urma organizA?rii unei competiE?ii E?i care va deE?ine titlul de Capitala Tineretului din RomA?nia pA?nA? pe 1 mai 2018. Detalii despre evenimentele care au loc A?n aceastA? perioadA? la BacA?u A?n cadrul proiectului gA?siE?i aici: http://www.bacau2017.ro/

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top