Auto - Moto

CABY, primul serviciu de car sharing din IaE�i cu maE�ini exclusiv electrice

CABY, primul serviciu de car sharing din IaE?i cu maE?ini exclusiv electrice
CASA AUTO a anunE?at astA?zi la IaE?i primul serviciu de car sharing din RomA?nia care va utiliza exclusiv vehicule electrice. CASA AUTO este parte a Grupului Tester, unul dintre cele mai importante grupuri de companii din judeE?ul IaE?i, distribuitor pentru 10 mA?rci auto, deE?inA?tor al mai multor clA?diri de birouri de clasA? A E?i al unui parc logistic.

IatA? cum funcE?ioneazA? CABY: flota de maE?ini electrice va fi distribuitA? A?n A?ntregul oraE?; dupA? un pas unic de A?nregistrare pe www.caby.ro, utilizatorii vor putea A?nchiria maE?inile de la unul dintre cele 5 puncte de A?ncA?rcare E?i le vor folosi atA?t timp cA?t au nevoie, autonomia A?ntre 120 si 300 de km fiind optimA? pentru utilizarea urbanA? de zi cu zi.

Pe mA?surA? ce se va extinde, CABY A?E?i propune sA? asigure vehicule disponibile mereu, A?n toate zonele oraE?ului, astfel A?ncA?t sA? fie accesibile oricui, la doar cA?teva minute de mers pe jos. ClienE?ii pot beneficia de maE?inA? cA?t timp doresc, chiar dacA? se opresc pentru cumpA?rA?turi, vizite sau A?ntA?lniri, iar odatA? ce cA?lA?toria este A?ncheiatA?, aceE?tia pot parca maE?ina oriunde pe raza oraE?ului. Localizarea vehiculelor A?n oraE? E?i accesul la acestea se fac foarte simplu, prin intermediul aplicaE?iei de mobil.

caby-02

CABY implicA? vehicule mici, electrice, pentru a contribui la descongestionarea traficului din marile oraE?e E?i la A?mbunA?tA?E?irea calitA?E?ii aerului pe care A?l respirA?m.

a?zNe pasioneazA? maE?inile E?i ne preocupA? modul A?n care acestea A?i ajutA? pe oameni. Ne dorim ca oamenii sA? cA?lA?toreascA? mai simplu, mai plA?cut E?i mai eficient A?n oraE?e fA?rA? poluare. Pentru aceasta am creat CABY, un concept modern A?n RomA?nia, menit sA? ne facA? tuturor cA?lA?toriile din oraE? mai plA?cute E?i mai simplea??, declarA? Bogdan PiE?igoi, preE?edintele Grupului Tester, din care face parte Casa Auto.

CABY dezvoltA? propria reE?ea de staE?ii de A?ncA?rcare a maE?inilor A?n parteneriat cu E.ON, care a?za demarat un program internaA?ional de mobilitate alternativA? ce vizeazA? realizarea unei reA?ele pan-europene de staA?ii de A?ncA?rcare. Pe lA?ngA? faptul cA? reprezintA? un model de business de perspectivA?, este AYi o iniA?iativA? ce are o puternicA? legA?turA? cu eforturile de protejare a mediului A?nconjurA?tor. De asemenea, prin implicarea A?n astfel de proiecte dorim sA? venim cu soluA?ii inovatoare A?n A?ntA?mpinarea nevoilor clienA?ilor noAYtria??, a declarat Dan Morari, director general E.ON Energie RomA?nia.

DouA? dintre aceste staE?ii de A?ncA?rcare sunt gA?zduite de Universitatea TehnicA? a?zGheorghe Asachia?? din IaE?i, dl. prorector, prof.univ.dr.ing. Marcel Istrate, declarA?nd cA? a?zdezvoltarea proiectelor inovatoare este un atribut al mediului academic, susE?inerea implementA?rii proiectelor A?n care avem expertizA? E?i care contribuie la reducerea impactului ecologic fiind un obiectiv asumat al E?coliia??.

Sistemul de tarifare este unul flexibil, care A?mbinA? timpul E?i distanE?a de deplasare E?i scuteE?te utilizatorii de costurile deE?inerii E?i A?ntreE?inerii unui vehicul propriu a?? achiziE?ie, combustibil, revizii, taxe sau, foarte important, asigurA?ri.

a?zImplicarea noastrA? A?n proiectul Caby este naturalA? A?n contextul obiectivului nostru de fi parte a mobilitA?E?ii viitorului. Oferim continuitate clienE?ilor noE?tri, A?ntr-o manierA? predictibilA? E?i simplA?, astfel A?ncA?t aceE?tia sA? aibA? posibilitatea de a se bucura fA?rA? griji de lucrurile care sunt cu adevA?rat importante pentru ei. Asigurarea maE?inilor CABY este A?ncA? un pas A?n implicarea noastrA? A?n parteneriate strategice care, A?n final, genereazA? un impact pozitiv A?n comunitatea??, a declarat Georgiana Miron, Director Marketing E?i Comunicare, Groupama AsigurA?ri a?? AsigurA?torul Oficial al CABY.

O echipA? de mentenanE?A? asigurA? curA?E?enia maE?inilor E?i starea lor tehnicA?, astfel A?ncA?t CABY pune mereu la dispoziE?ia clienE?ilor maE?ini curate E?i A?n stare perfectA? de funcE?ionare.

FinanE?area proiectului se face prin UniCredit Leasing. a?zSuntem A?ntotdeauna deschiE?i sA? susE?inem E?i sA? A?ncurajA?m iniE?iativele partenerilor nostri, prin produse AYi servicii care le fac viaA?a mai uAYoarA?. Credem A?n viitorul mobilitA?A?ii electrice, parte constantA? a strategiei noastre. Suntem mA?ndri cA? astA?zi, alA?turi de partenerii noAYtri de la CASA AUTO IAE?I, putem susA?ine mobilitatea urbanA?a??, a declarat Mircea CotigA?, CEO UniCredit Leasing.

Conceptul CABY va fi utilizat pentru A?nceput de angajaE?ii din companii. Pasul urmA?tor implicA? extinderea flotei, urmA?nd ca, A?n viitoarea etapA?, CABY sA? fie disponibil publicului larg.

Companiile din RomA?nia, A?n special cele din zona serviciilor suport E?i IT apreciazA? spiritul inovator, A?ncurajeazA? tehnologiile viitorului E?i cautA? mereu noi metode prin care sA? atragA?, sA? A?E?i motiveze E?i rA?splA?teascA? oamenii. Conduent, unul dintre angajatorii importanE?i din domeniul serviciilor, considerA? CABY un serviciu care A?i va ajuta pe proprii angajaE?i sA? aibA? o viaE?A? E?i mai frumoasA? E?i activA?, E?i A?nscrie numele Conduent pe aceastA? paginA? de istorie a transportului din RomA?nia, devenind prima companie care oferA? angajaE?ilor serviciile CABY.

Facebook Comments Box

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top