revelion iasi 2020
Stiri

Criterii pentru alegerea unui incubator de laborator corespunzA?tor

Criterii pentru alegerea unui incubator de laborator corespunzA?torAZn cadrul laboratoarelor, utilizarea unor echipamente E?i ustensile adecvate E?i precise reprezintA? o necesitate absolutA?. LaboranE?ii ar trebui sA? fie pe deplin conE?tienE?i de importanE?a pe care toate acestea o au A?n asigurarea unor rezultate sigure, clare, caracterizate de acurateE?e. AZn acest sens, achiziE?ionarea celor mai potrivite aparate este esenE?ialA?, iar asta vizeazA? inclusiv diversele tipuri de incubatoare E?i termostate, folosite A?n scopuri diverse A?n domenii ce se ocupA? cu studii chimice, medicale, biologice, microbiologice, botanicA?, dar E?i A?n alte industrii care impun realizarea proceselor de incubare A?n condiE?ii de maximA? siguranE?A?, dar E?i prin controlarea deplinA? a parametrilor acestora.

Precisa.ro, magazin online specializat A?n furnizarea de aparaturA? E?i instrumente diverse de laborator, iese A?n A?ntA?mpinarea celor interesaE?i cu soluE?ii optime pentru obE?inerea unor rezultate mereu clare, stabile E?i sigure. Pe site sunt disponibile asemenea produse, clasate dupA? utilizare E?i categoria de care aparE?in, alA?turi de specificaE?ii tehnice dar E?i alte detalii de interes pentru utilizatori.

Vorbim despre un domeniu destul de complex, motiv pentru care alegerea trebuie sA? fie A?ntotdeanua cea corectA?. Astfel, achiziE?ia trebuie realizatA? cu responsabilitate E?i numai dupA? o documentare riguroasA?. Pentru ca misiunea laboranE?ilor E?i nu numai sA? fie mai simplA?, A?n rA?ndurile urmA?toare experE?ii Precisa prezintA? o serie de criterii de urmA?rit pentru a alege un incubator pentru laborator corespunzA?tor. IatA? despre ce este vorba.

AparaturA? de calitate

Nu orice incubator oferA? calitate, iar precizia in cazul tuturor tipurilor de incubatoare si termostate de laborator este esenE?ialA?, deci un aspect de la care nu se poate face nicidecum abstracE?ie. AZn aceastA? privinE?A?, sunt anumite detalii ce dicteazA? nivelul de eficienE?A? pe care A?l va prezenta un echipament.

Spre exemplu, A?n ceea ce priveE?te culturile de celule, este necesar un control PID al temperaturii, realizat printr-un sistem conceput A?n vederea eliminA?rii inconvenientului de a folosi apa. Sunt preferate aceste incubatoare pentru cA? reuE?esc sA? surclaseze performanE?ele modelelor tradiE?ionale cu manta de apA?. A?Nu existA? nici o regulA? care sA? impunA? utilizarea lor, A?nsA? este de preferat pentru cA? asigurA? precizia doritA?, deci rezultate valabile.

Realizarea calibrA?rii automate reprezintA? o funcE?ie ce se dovedeE?te extrem de utilA?, astfel cA? alegerea unei aparaturi ce o include reprezintA? un plus. De asemenea, este necesar ca incubatorul sA? permitA? menE?inerea unui nivel de umiditate optim A?n interior, de obicei aceastA? sarcinA? revenind indicatorului de nivel al apei. TotodatA? se va dori obE?inerea unor condiE?ii specifice E?i A?n camera A?n care este amplasat aparatul, respectiv A?n laborator. AZn acest sens, este necesar ca circulaE?ia forE?atA? a aerului sA? se realizeze A?n mod optim.

Tipul de incubator necesar

AZn funcE?ie de tipul de proces necesar a fi A?ndeplinit, incubatoarele se A?mpart A?n cele cu ventilaE?ie, cu agitare sau cu rA?cire. Spre exemplu, acestea din urmA? prezintA? funcE?ia de ventilaE?ie forE?atA? a aerului, astfel ca omogenizarea sA? fie optimA?.

Materialele de fabricare

Este foarte importantA? realizarea unui mediu steril A?n interiorul aparatului, astfel cA? A?n acest sens o contribuE?ie A?nsemnatA? o aduc E?i materialele utilizate A?n fabricarea sa. NeapA?rat, indiferent de categoria din care face parte, acesta trebuie sA? fie conform cu normele europene impuse.

Vitrarea uE?ii interioare este de preferat – cel puE?in A?n cazul modelelor cu rA?cire, plexiglasul fiind ideal A?n acest sens. Este calea optimA? de a limita pierderile de temperaturA? atunci cA?nd se deschide uE?a. PrezenE?a unui termostat independent de siguranE?A?, care sA? identifice E?i sA? semnaleze supratemperatura este de asemenea o necesitate. Modelele diverse de incubatoare E?i termostate de pe precisa.ro vin cu acest avantaj.

Caracteristicile incubatorului

AZn privinE?a dimensiunilor E?i a numA?rului de rafturi, fiecare ar trebui sA? cunoascA? A?n primul rA?nd nevoile pe care le are, pentru a se putea orienta cA?tre un aparat pe mA?surA?. Alte specificaE?ii de urmA?rit, dupA? tipul de incubator necesar sunt greutatea, capacitatea, stabilitatea temperaturii etc.

Spre exemplu, A?n cazul incubatorului cu agitare, urmA?rirea domeniului de temperaturA?, cel al timpului, plarforma de lucru, amplitudinea agitA?rii, respectiv viteza sunt detalii neapA?rat de avut A?n vedere.

PerformanE?a la care se ridicA? echipamentul poate, de asemenea, sA? dicteze alegerea celor aflaE?i A?n cA?utarea unor incubatoare E?i termostate. AZn acest sens, cei interesaE?i gA?sesc soluE?ii multiple pe precisa.ro, alA?turi de imagini reprezentative E?i specificaE?ii exacte pentru o alegere cA?t mai potrivtA?.

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top