Utile

Cum inregistrezi o Intreprindere Familiala sau o Intreprindere Individuala

inregistrare-pfaO intreprindere individuala poate desfasura orice fel de activitate, cu exceptia celor organizate si reglementate prin legi speciale, precum medicina, avocatura, notariat, arhitectura si contabilitate. Singura diferenta dintre PFA si Intreprinderea Individuala apare in art. 24. (OUG 44/ 2008) care prevede urmatoarele: “Pentru organizarea si exploatarea intreprinderii sale, intreprinzatorul persoana fizica, in calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii” […] Documentele necesare pentru infiintarea Intreprinderii Individuale: – formularul de inregistrare si cazierul fiscal al titularului, care se obtine de la Oficiul Registrului Comertului. – dovada disponibilitatii si rezervarii denumirii (original) – cartea de identitate sau pasaportul membrului intreprinderii individuale (copie atestata olograf in conformitate cu originalul) – documente care atesta calificarile titularului intreprinderii individuale (copii atestate olograf), – documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului social sau punctelor de lucru (copie legalizata sau original) – specimenul de semnatura a titularului intreprinderii individuale (original). Intreprinderea individuala poate avea un singur un singur cod CAEN, la fel ca si o PFA, iar pentru mai multe activitati trebuie sa deschida mai multe intreprinderi individuale. Dosarul de infiintare se depune la Oficul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul judetului in care isi va avea sediul social intreprinderea individuala. Acest dosar este apoi verificat de un referent. Dupa ce se aproba inregistrarea, se elibereaza un certificat de inregistrare. Procedura de înregistrare durează aproximativ 5 zile, iar taxele pentru înfiinţare ajung până la suma de 200 lei. Intreprinderea familiala (denumita pana anul trecut asociatie familiala) este o forma de organizare economica fara personalitate juridica, formata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa. Activitatile economice desfasurate de o intreprindere familiala pot fi in agricultura, industrie, turism, constructii, IT si comert. IF se constituie printr-un acord incheiat de membrii familiei, obligatoriu in forma scrisa. Reprezentantul IF trebuie sa aiba minim 18 ani, iar ceilaltii membri sa aiba cel putin 16 ani. Niciunul dintre membri nu trebuie sa fi savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si de cele care privesc disciplina financiar-fiscala (de tipul celor din cazierul fiscal). IF trebuie sa aiba un sediu profesional declarat si reprezentantii sai sa declare pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii. IF poate angaja numai persoane din cadrul aceleiasi familii, indiferent de numarul acestora, nu si terte persoane. Numarul minim de membri este doi, iar familia este considerata a fi reprezentata de sot, sotie, copiii care au implinit varsta de 16 ani, rudele si afinii pana la gradul al patrulea inclusiv. Documentele necesare pentru infiintarea IF: – cerere tip – rezervarea de denumire – cazierul fiscal pentru toti membrii (in format electronic). – o copie dupa actul de identitate al fiecarui membru – documentele aferente sediului (contract de inchiriere si/ sau titlul de proprietate) – specimenul de semnatura al reprezentantului IF – acordul de constituire incheiat de membrii familiei – procura speciala pentru reprezentantul intreprinderii desemnat prin acordul de constituire (sub semnatura privata), prin care acesta este imputernicit sa o reprezinte, Daca este cazul, pentru inregistrare se pot depune si documente care atesta pregatirea profesionala si cele care atesta experienta profesionala a membrilor. Costurile de inregistrare variaza intre 500 de lei si 1.000 de lei. Acestea sunt cateva dintre cele mai importante informatii despre inregistrarea unui PFA, a unei Intreprinderi Familiale sau Intreprinderi Individuale la Oficiul Registrului Comertului. Pentru mai multe detalii si intrebari va puteti adresa doamnei avocat Cristina Serghie. [fblikebutton] Sursa articol: Mihaela Anghel

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top