Stiri

Despre #AmOchelariNoi

Despre #AmOchelariNoiAZntr-o zi de octombrie, Alina, unul dintre fondatorii opticii, a citit pe un grup din IaE?i o postare prin care se A?ntreba dacA? cineva cunoaE?te vreo firmA? care vinde aparate auditive E?i care este dispusA? sA? facA? un aparat auditiv pentru un bA?trA?n din Centrul de BA?trA?ni SfA?ntul Constantin E?i Elena din Bucium, IaE?i.
Alina a intrat A?n contact cu persoana care a fA?cut postarea E?i i-a propus sA? facA? la toE?i bA?trA?nii ochelari. Desigur, pe rA?nd, pentru cA? acolo sunt A?n total 450 de suflete.

Povestea proiectului #AmOchelariNoi a A?nceput A?n toamna anului 2017 la Optica MedicalA? VisionForYou din IaE?i

Din octombrie a trecut ceva timp pA?nA? a??s-au aliniat planetelea?? E?i pe data de 17 decembrie, Alina A?mpreunA? cu Andrei de la #MasinaTimpului, agenE?ia care se ocupA? de marketingul opticii, au mers A?n Bucium E?i au fA?cut consult la 25 de bA?trA?ni.

Fiecare cu probleme sale: unii aveau nevoie de ochelari de aproape sau de departe, sau E?i de una E?i de alta. Din pA?cate, pentru unii nu s-a mai putut face nimic pentru cA? erau prea A?n vA?rstA? E?i sufereau de cataractA?.

AZn total a fost nevoie de 35 de ochelari de vedere.

Pentru a putea face toE?i aceE?ti ochelari a fost nevoie de o luna, deoarece singura sursA? de finanE?are a venit din partea celor doi: Alina (din A?ncasA?rile de la opticA?) E?i Andrei (din A?ncasA?rile de la #MasinaTimpului).

Pe 14 ianuarie, cei doi A?mpreunA? cu un al treilea, RA?zvan, un fotograf din IaE?i, au mers sA? predea ochelarii bA?trA?nilor E?i sA? le facA? ajustA?rile necesare la braE?ele ramelor.

Tot A?n acea zi proiectul lor a primit un nume: #AmOchelariNoi deoarece au conE?tientizat cA? acei bA?trA?ni, A?n mare parte, aveau ochelari care nu mai erau de actualitate E?i chiar dacA? nu au verbalizat, atitudinea lor transmitea o fericire de copil A?n momentul A?n care puteau citi mai bine sau vedeau mai clar, E?i parcA? ochii lor strigaua??.AM OCHELARI NOI!

Au creat un grup pe Facebook, #AmOchelariNoi unde au prezentat transparent toatA? activitatea lor, E?i imediat reacE?iile au A?nceput sA? apA?ra: au primit o primA? finanE?are pentru 20 de perechi de ochelari pentru data de 11 februarie cA?nd ei oricum aveau de gA?nd sA? meargA? acolo. Vor consulta A?ncA? 25 de bA?trA?ni.

DatoritA? acestei finanE?A?ri, bA?trA?nii A?E?i vor primi ochelarii A?n maxim 10 zile.

Ei cred cA? orice om meritA? o vedere clarA?, E?i oricine poate susE?ine acest proiect pe care A?l putem numi 1+1 Gratuit [ o pereche de ochelari cumpA?ratA? A?nseamnA? o pereche donata pentru bA?trA?nii sau copiii cu nevoi speciale ].

Din orice pereche de ochelari cumpA?ratA?, Optica MedicalA? VisionForYou a pus E?i va pune A?n continuare deoparte o sumA? de bani pentru a face ochelari gratis acolo unde este cu adevA?rat nevoie.

Cei doi spun cA? proiectul va continua E?i nu se va limita doar la bA?trA?ni ci vor fi ajutaE?i E?i copiii din familii defavorizate. Deja au avut campanii A?mpreunA? cu organizaE?ia SalvaE?i Copii,A? cu Casa Share sau pur E?i simplu cu persoane care au venit a??de mA?nuE?A?a?? cu cel care avea nevoie de ochelari.

Un share la acest articol va ajuta, cu siguranE?A? un bA?trA?n sau un copil sa vadA? mai bine!

Mai multe detalii despre proiectul #AmOchelariNoi:

www.visionforyou.ro

https://www.facebook.com/visionforyou.ro

https://www.facebook.com/groups/AmOchelariNoi

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top