Evenimente

Rocanotherworld 2017: Un altfel de festival

Rocanotherworld 2017: Un altfel de festivaluflete. Toate activitA?E?ile sunt conturate A?n jurul conceptului de sharing E?i a principiilor pe care Roca le-a A?mbrA?E?iE?at de-a lungul vieE?ii: Fii curios! Fii diferit! Fii pentru alE?ii!

Accesul la Rocanotherworld va fi gratuit. Deoarece ideea de sharing stA? A?n centrul acestui eveniment, singurul a?zpreE?a?? al biletului va fi o minte deschisA? E?i o inimA? mare. Profitul evenimentului va fi donat padocurilor care A?ngrijesc animalele fA?rA? stA?pA?n E?i cA?tre Casa Share, un ONG dedicat familiilor nevoiaE?e E?i construirii de case pentru aceE?tia.18921735_1922849831306966_8790544760469258623_n

Rocanotherworld 2017 aduce A?n IaE?i pentru trei zile un numA?r impresionant de trupe rock, DJ, artiE?ti contemporani, street food, workshop-uri E?i alte evenimente. Pe scena festivalului de pe pA?rtia Copou vor urca trupe precum Cred cA? sunt extraterestru, Fine It’s Pink, Firma, Implant pentru Refuz, SubcarpaE?i, Luna AmarA?, Pinholes, Soundopamine, The Kryptonite Sparks, Quantum Drive, dar E?i mulE?i alE?ii ce vor fi anunE?aE?i pe parcurs. Muzica va continua non-stop A?n zona de agrement Ciric, pe scene cu DJ E?i muzicA? electronicA?. ToE?i artiE?tii au hotA?rA?t sA? doneze onorariile pentru a sprijini cauzele susE?inute de festival.

Pe lA?ngA? zona muzicalA?, Rocanotherworld A?E?i propune sA? transforme centrul oraE?ului (strA?zile Vasile Pogor, Alexandru LA?puE?neanu E?i E?tefan cel Mare) A?ntr-o scenA? urbanA? cu artA? contemporanA?, street food, teatru, educaE?ie, artiE?ti E?i performeri stradali. Printre acestea se numA?rA? E?i proiecE?ii vizuale de la festivalul Burning Man din Statele Unite, A?n premierA? A?n RomA?nia.18814521_1921672318091384_8590044613653213134_o

a?zVrem sA? A?ncurajA?m un alt fel de festival, o experienE?A? alternativA? care sA? A?i cuprindA? pe toE?i cei 20.000 de participanE?i, care sA? plece acasA? ALTFEL, indiferent unde se implicA? a?? pe scenA?, A?n faE?a sau A?n spatele ei. E?i vrem sA? demonstrA?m cA? se poate sA? fim E?i altfel decA?t materialiE?ti, A?ncruntaE?i E?i conformiE?tia??, susE?in organizatorii.

Prima ediE?ie Rocanotherworld a fost organizatA? pe 23 iunie 2016 A?n IaE?i, cA?nd Roca ar fi A?mplinit 38 de ani. Prietenii apropiaE?i s-au mobilizat E?i au reuE?it sA? creeze A?n doar trei zile un festival cu cinci trupe cunoscute de rock E?i alternativ, 2.000 de participanE?i, finanE?at doar din donaE?ii. EdiE?ia din acest an este organizatA? cu sprijinul PrimA?riei IaE?i, AsociaE?iei Industrii Creative, Argo, Showberry, Design cel Mare, Grapefruit, Atelier de Film E?i alte companii locale E?i naE?ionale.

Facebook Comments

1 Comment

1 Comment

  1. cantar electronic comercial

    April 19, 2017 at 8:20 am

    e de mers la un astfel de festival…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top