Stiri

5 sfaturi pentru a rezista renovA?rii biroului

5 sfaturi pentru a rezista renovA?rii biroului
Ai luat decizia de a renova biroul E?i nu E?tii de unde sA? A?ncepi? Renovarea este un rA?u necesar, A?nsA? rezultatul final poate stimula nivelul de entuziasm E?i productivitate al angajaE?ilor.

Sunt multe aspecte de luat A?n calcul, este adevA?rat, A?nsA? vei E?ti cA? a meritat din plin cA?nd A?E?i vei vedea noul E?i frumosul birou!

IatA? cA?teva sfaturi care te vor ajuta sA? reziE?ti cu succes pe toatA? perioada renovA?rii:

  1. InformeazA?-te asupra caracteristicilor clA?dirii E?i a A?mprejurimilor

AZnainte de a da startul proiectului de renovare, asigurA?-te cA? eE?ti bine informat asupra caracteristicilor clA?dirii A?n care se aflA? compania ta. PoE?i discuta cu proprietarul imobilului E?i chiar studia documentele arhitecturale pentru a cunoaE?te punctele tari E?i slabe ale structurii clA?dirii. Pentru un plus de siguranE?A?, poE?i consulta o echipA? specializatA? pentru a genera o simulare a rezultatului final. De asemenea, acordA? atenE?ie elementelor structurii imobilului a?? deE?i nu contribuie la aspectul estetic al biroului A?n care lucrezi zi de zi, nu le poE?i nega importanE?a. ImagineazA?-E?i cum ar fi sA? gA?seE?ti biroul inundat din cauza unei E?evi sparte! IntrA? pe Nicometaltub E?i gA?seE?ti E?evi negre pentru instalaE?ii de calitate, realizate ca la carte.

acab01659bd954716fc79f49e62850b1

  1. E?tii ce A?E?i doresc angajaE?ii tA?i?

Ai discutat pA?nA? acum cu angajaE?ii despre ce aE?teptA?ri au legate de spaE?iul de lucru? AZn ziua de azi, oamenii sunt orientaE?i cA?tre miE?care, astfel cA? A?ncA?perile aerisite, spaE?ioase devin mediul propice pentru muncA?. Spre exemplu, cei de la Facebook au realizat un studiu pentru a veni A?n A?ntA?mpinarea dorinE?elor E?i nevoilor angajaE?ilor lor. Astfel, au construit un adevA?rat parc pe acoperiE?ul clA?dirii, echipat cu hamace E?i alei pe care sA? te poE?i plimba A?n voie. Bonus, au adA?ugat E?i cA?teva cafenele, ceea ce permite mutarea lucrului A?n aer liber A?ntr-o zi A?nsoritA?.

ba92a20e9bc069f271802bb62ff78937

  1. Ai pregA?tit un necesar de materiale

Ai grijA? sA? incluzi A?n bugetul alocat renovA?rii E?i un necesar de materiale. Acesta te va scuti de situaE?ii neplA?cute, precum o primA? zi A?n noul birou, A?n care nici tu, dar nici angajaE?ii, nu gA?siE?i absolut nimic din cele necesare. PoE?i intra pe www.ABSOLUToffice.ro pentru a vedea care sunt must have-urile oricA?rui spaE?iu de lucru, pe care apoi sA? le adaugi A?n necesarul bine structurat. AZn plus, noteazA? E?i unde ajunge fiecare cutie E?i ce conE?ine. A cunoaE?te toate aceste detalii A?nseamnA? a cA?E?tiga timp preE?ios!

  1. Unde veE?i lucra pe perioada renovA?rii?

Ai luat A?n calcul aspectul acesta? Unde vei lucra cA?t timp se vor bate cuie E?i demola pereE?ii? Concediul este o variantA?, A?nsA? asta ar presupune sA? sistezi A?ntreaga afacere timp de cA?teva sA?ptA?mA?ni sau chiar luni. Recomandat ar fi sA? A?nchiriezi un spaE?iu pentru relocarea temporarA?, A?n cazul A?n care nu dispui de birouri la alte etaje ale clA?dirii.

91afcd8e8f1f8014b6a1b46d7a2b8846

  1. MenE?ine nivelul de productivitate ridicat

Pe perioada unei renovA?ri, nivelul de productivitate al angajaE?ilor poate scA?dea drastic din cauza aglomeraE?iei E?i a zgomotului. Ce poE?i face pentru a preveni aceastA? situaE?ie ar fi sA? asiguri luminA? naturalA? A?n A?ncA?pere (geamurile sA? nu fie acoperite), sA? stabileE?ti un program de lucru cu muncitorii A?n afara orelor obiE?nuite A?n care funcE?ioneazA? compania ta sau, dacA? nu este posibil, sA? le oferi angajaE?ilor cA?E?ti care sA? antifoneze zgomotul deranjant.

Acestea fiind spuse, mult succes A?n ceea ce priveE?te renovarea! Nu uita: o atenE?ie sporitA? pentru detalii E?i o bunA? planificare A?n prealabil vor eficientiza procesul E?i cA?E?tiga timp.

Facebook Comments Box

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top