Curierul de Iasi

Asistenţa socială, în continuare o prioritate a municipalităţii

Servicii sociale pentru categorii defavorizate

Pe parcusul anului 2010, Primăria Municipiului Iaşi prin Direcţia de Asistenţă Comunitară a asigurat servicii sociale de calitate pentru ieşenii care au avut nevoie de sprijin. În acest an a fost inaugurat noul cămin de bătrâni “Sf. Constantin şi Elena” din Bucium şi au fost demarate mai multe proiecte finanţate cu fonduri europene.

În anul 2010 s-au acordat următoarele categorii de ajutoare şi îndemnizaţii de sprijin şi servicii specifice de asistenţă socială:

ajutoare sociale în categoria venitului minim garantat; 4980 ajutoarede urgenţă: 440 elevi au primit rechizite noi prin programul “Prima zi de Şcoală, 4000 pensionari au primit alimente, 540 ajutoare de urgenţă în bani; 18 ajutoare de înmormântare; 16.631 ajutoare pentru încălzirea locuinţei în perioada iernii; 1102 îndemnizaţii acordate persoanelor cu handicap.

Serviciile sociale au avut două mari direcţii de acţiune: o parte importantă a activităţii a avut în considerare copiii defavorizaţi şi servicii conexe. O a doua componentă importantă vizează persoanele vârstnice care se confruntă cu situaţii materiale precare.

Servicii şi prestaţii sociale pentru copii

1) Alocaţii:

 • 1714 alocaţii pentru susţinerea familiei monoparentale;
 • 4645 alocaţii de stat;
 • 2375 alocaţii pentru copiii nou-născuţi;
 • 2643 îndemnizaţii pentru trusoul de nou-născut (au beneficiat doar copiii născuţi până în luna iulie 2010, conform Legii 118/2010 prin care s-a anulat acordarea acestui sprijin financiar);
 • 2960 îndemnizaţii pentru creşterea copilului până la 2 ani, respectiv până la 3 ani, pentru copilul cu handicap.

2) În urma colaborării cu fundaţiile şi ong-urile ieşene s-a acordat sprijin şi suport psiho/socio/educativ pentru copiii aflaţi în dificultate şi familiile acestora:

 • 28 mame şi 44 de copii au fost cazaţi la Centrul Rezidenţial pentru Mame şi Copii aflaţi în Dificultate al Primăriei Municipiului Iaşi;
 • 96 de beneficiari ai Centrului de Servicii Pentru Mama şi Copil al Fundaţiei Hecuba (68 de copii urmează cursurile Gradiniţei Hecuba, 59 de familii monoparentale beneficiază lunar de servicii sociale, 19 mame au fost încadrate în muncă);
 • Copiii care au frecventat Centrul de zi „Sf. Marina” al Fundaţiei „Solidaritate şi Speranţă” au beneficiat de meditaţii la materiile şcolare la care au prezentat dificultăţi de înţelegere/asimilare, exerciţii de dezvoltare a creativităţii, a memoriei – redare a informaţiilor, exerciţii de dezvoltare a gândirii logice, jocuri educative, iniţiere în utilizarea calculatorului, consiliere psihologică;
 • 108 persoane infectate şi afectate de HIV/SIDA au beneficiat de asistenţa psiho-socială, în urma proiectului demarat în parteneriat cu Fundaţia “Alături de Voi”.

Servicii pentru persoane vârstnice

 • 159 persoane internate la Căminul de bătrâni “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”;
 • 212 persoane internate la Căminul de pensionari „sf. Cuvioasa Parascheva”;
 • 7.470 servicii de îngrijire la domiciliu şi 1.065 de consultaţii medicale la domiciliu acordate în cadrul proiectului „Serviciul public de îngrijiri social medicale şi paliative la domiciliu” în parteneriat cu Asociaţia “Sf. Damian”;
 • 258 beneficiari de asistenţă medicală şi kinetoterapie prin „Serviciul de asistenţă socio-medicală de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice”, în parteneriat cu Fundaţia Păpădia;
 • 155 de persoane au beneficiat lunar de servicii de îngrijire socio-medicală şi de recuperare prin Centrul de Asistenţă Socială şi Îngrijire la Domiciliu, în parteneriat cu Centrul Diecezan Caritas (284 persoane au beneficiat de servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu şi de sprijin material; 143 persoane au beneficiat gratuit de medicamente şi vitamine; 153 persoane au primit hrană caldă preparată la cantina socială a Fundaţiei);
 • 120 de pensionari care fac parte din Asociaţiile de Pensionari din Iaşi au sărbătorit Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice în Sala Mare a Primăriei Municipiului Iaşi;
 • A fost renovat Clubului Pensionarilor din cartierul Alexandru cel Bun.

Proiecte cu impact social:

 • Proiectul european Servicii de consiliere psiho-vocaţională şi orientare profesională pentru mame aflate la risc social din Municipiul Iaşi în valoare de 1.784420 RON, grup ţintă 150 de mame aflate în dificultate;
 • Proiectul european „Educaţia înseamnă viitor”, grup ţintă 80 de elevi cu risc de părăsire timpurie a şcoli şi 30 părinţi/ tutori ai copiilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii;
 • Centrul de zi pentru persoane vârstnice Vovidenia finanţat de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), beneficiari 150 de persoane de vârsta a treia din judeţul Iaşi, afectate de marginalizare şi excludere socială (în 2010 s-a realizat 80% din acest proiect);
 • Centrul de zi pentru persoane cu deficienţe de auz şi vorbire „Sf. Prooroc Zaharia”, scopul proiectului este amenajarea unui Centru de zi pentru persoanele cu deficienţe de auz şi de vorbire din municipiul Iaşi (în 2010 s-a realizat 70% din acest proiect);
 • Centrul de servicii integrate pentru victimele violenţei în familie, obiectivul proiectului este dezvoltarea unui centru de servicii integrate socio-psiho-medicale pentru incluziunea socială a victimelor violenţei în familie din Municipiul Iaşi.
 • Centrul Rezidenţial al Primăriei Municipiului Iaşi a obţinut o finanţare în valoare de 23.334 USD din partea Fundaţiei Soros România pentru desfăşurarea proiectului LEARN and PLAY care îşi propune să răspundă nevoilor socio- recreaţionale şi educaţionale pentru copiii.

În ciuda dificultăţilor financiare, Primăria Municipiului Iaşi a menţinut legitimaţiile de călătorie pe mijloacele de transport în comun pentru 34762 de persoane defavorizate:

 • 24.511 pensionari;
 • 7.047 persoane cu handicap şi asistenţii personali ai acestora;
 • 2.255 veterani de război;
 • 17 eroi ai “Revoluţiei din decembrie 1989”;
 • 873 de persoane din categoria refugiaţi, deţinuţi politici şi deportaţi.

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top