Curierul de Iasi

Pe fondul crizei economice – sectorul construcţiilor, în cădere liberă

Curierul de Iaşi continuă prezentarea raportului primarului municipiului Iaşi pe anul 2010, sinteză care conţine principalele acţiuni desfăşurate de administraţia locală pe parcursul anului trecut. După trecerea în revistă a principalelor proiecte europene şi a serviciilor tehnice, în această ediţie prezentăm situaţia activităţii de dezvoltare urbană, a siguranţei publice şi a serviciilor de asistenţă socială desfăşurată de municipalitate.

Dezvoltare urbană

Trendul descendent al anilor 2008-2009 s-a păstrat şi în anul 2010, pe fondul efectelor crizei economico-financiare, expansiunea urbană teritorială cunoscând o uşoară descreştere. Solicitările de certificate de urbanism, documente de urbanism şi mai ales, a autorizaţiilor de construire au scăzut raportat la anii precedenţi, devenind comparabile cu nivelul din anul 2005.  Numărul autorizaţiilor de construire a atins cel mai scăzut prag, cu aproximativ 25% mai puţin decât numărul celor eliberate în urmă cu 5 ani.

Evoluţia în perioada 2005 – 2010
AnulCertificate UrbanismAutorizaţii ConstruireDocumentatii de  Urbanism
20054.1231.749204
20066.5151.775510
20076.7662.166723
20086.2821.747676
20095.0301.680700
20104.7071.328595
TOTAL33.42310.4453.408

Locuinţe noi pentru tineri

În luna mai 2010, 72 de tinere familii au primit cheile unui apartament ANL situat în blocul 1004 din CUG. În anul 2011 se vor finaliza încă 2 tronsoane cu 70 de apartamente din acest imobil.

În data de 16 septembrie 2010 s-a lansat proiectul ANL – 1000 de locuinţe construite în Dealul Copoului în zona zero a oraşului, în parteneriat cu Ministerul  Apărării Naţionale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. În maxim 3 ani se vor construi 1000 de locuinţe ANL, din care 500 vor fi repartizate personalului M.Ap.N. din cadrul Garnizoanei Iaşi iar restul de 500 urmand a fi repartizate tinerilor de pe listele aprobate de Consiliul Local Iasi.

Verificarea construcţiilor

Din luna septembrie 2010 Serviciul Control Urbanism face parte din cadrul Poliţiei Comunitare:

– au fost soluţionate 1929 de petiţii ale cetăţenilor municipiului Iaşi;

– s-au întocmit 123 procese verbale de constatare a contravenţiilor în valoare totală de 359.500 lei, conform prevederilor Legii 50/1991 modificată şi completată ulterior;

– s-au emis aproximativ 550 somaţii de dezafectare garaje;

– s-au întocmit 660 de procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor;

– s-au întocmit 28 dispoziţii administrative de demolare.

Siguranţa cetăţeanului – prioritate a administraţiei

Ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului reprezintă deziderate obligatorii pentru orice municipalitate responsabilă. Se observă evoluţia pozitivă din anii trecuţi, cu toate că au apărut impedimente majore de ordin financiar şi restructurări de personal. În anul 2010, instituţia a trecut prin două etape de concediere colectivă, fiind disponibilizaţi un număr de 359 de angajaţi. În anul 2010 s-a început organizarea şi pregătirea înfiinţării Poliţiei Locale Iaşi.

În urma activităţilor specifice desfăşurate de către poliţiştii comunitari, în anul 2010 s-au aplicat un număr de 25.014 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 3.329.999 lei. Dintre acestea 7.215 au fost aplicate conform Legii 61/1991, privind sancţionarea faptelor de încălcare a ordinii şi liniştii publice, 17.080 la diferite Hotărâri de Consiliu Local, 592 la Legea 38/2003 – privind transportul în regim de taxi, 108 amenzi societăţilor care comercializau produse etnobotanice, restul sancţiunilor fiind  pentru nerespectarea altor acte normative. Ca măsură complementară la constatarea acestor contravenţii a fost şi aceea a ridicării în vederea confiscării a mai multor produse în valoare totală de 22.969 lei. Serviciul Siguranţa Circulaţiei a acordat un număr de 6513 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 704.270 lei.

Au fost ridicate de pe domeniul public un număr de 82 de autoturisme abandonate şi au fost blocate 1543 de autoturisme parcate neregulamentar.

Controlul legalităţii activităţilor din municipiu

În urma acţiunilor de control din anul 2010 au fost încheiate 834 procese verbale de contravenţie, valoarea sancţiunilor aplicate fiind de 701.890 lei.

Tematica controlului Număr sancţiuni Valoare sancţiuni
Transport public de persoane156105.100
Lipsa autorizaţiei taxi (copie şi/sau original)11972.000
Lipsă atestat taxi2828.800
Lipsa ecusonului de identificare73.500
Nerespectare staţii îmbarcare2800
Gospodărirea şi menţinerea curăţeniei422395.350
Lipsă / nerespectare contract folosinţă266201.660
Păstrarea curăţeniei3727.480
Autovehicule avariate / tonaj mare7993.710
Lucrări la utilităţi nefinalizate 3468.500
Creştere animale64.000
Respectarea regulilor generale de comerţ256201.440
Lipsa actelor de funcţionare232197.540
Nerespectarea obiectului de activitate243.900

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top