Stiri

Avantajele centralelor pe peleE?i

Avantajele centralelor pe peleE?i
Din ce A?n ce mai multe persoane aleg centralele pe peleE?i, deoarece, faE?A? de celalalte, acestea au mult mai multe avantaje E?i sunt mult mai economice. Dar, pentru a vA? introduce puE?in A?n temA?, o sA? specificA?m mai A?ntA?i ce sunt peleE?ii.

PeleE?ii din lemn sunt deE?euri lemnoase, deshidratate E?i comprimate pA?nA? la dublul densitA?E?ii energetice a lemnului verde, neuscat. Cu alte cuvinte, rumeguE?ul rezultat A?n urma prelucrA?rii lemnului este bine uscat, se supune presA?rii E?i are ca rezultat peletul. Peletul are o putere caloricA? mare, densitate mare, costuri relativ reduse de transport, o logisticA? A?mbunA?tA?E?itA? de stocare E?i utilizare automatizatA?. Peletul de lemn va deveni treptat-treptat un A?nlocuitor viabil pentru ceilalE?i combustibili convenE?ionali ( gazul natural, GPL, petrol, cA?rbune, lemn, ulei, electricitate, etc.).

PeleE?ii au o grA?madA? de avantaje, ca dovadA? cA? sunt majoriatea alegere pe care o fac oamenii. Printre cele mai importante avantaje amintim:

 • sunt proveniE?i din deE?euri lemnoase, deci nicio parte a lemnului nu e aruncatA? E?i A?n plus, sunt relativ ecologici
 • sursa de energie produse este curatA?, modernA? E?i ieftinA?
 • au o autonomie foarte mare, centralele pe peleE?i sunt cunoscute ca fiind cele mai autonome; A?n funcE?ie de depozitul de peleE?i construit E?i de automatizarea centralei termice, autonomia unei centrale termice pe peleE?i poate fi de o lunA? de zile sau chiar 2 luni de zile;
 • pentru cA? centralele termice pe peleE?i sunt ecologice, pot fi achiziE?ionate prin programul Casa Verde E?i astfel beneficiaE?i de o sumA? pA?nA? la 6000 RON.
 • producerea peleE?ilor se realizeazA? prin utilizarea deE?eurilor lemnoase E?i astfel se produce o curA?E?are a mediul natural de materialele poluante pentru sol
 • peleE?ii sunt neutri din punct de vedere a emisiilor de carbon; la ardere aceE?tia emit aproximativ aceeaE?i cantitate de dioxid de carbon care a fost absorbitA? de copac A?n timpul creE?terii acestora
 • emisia de fum de pe urma arderii peleE?ilor este A?nsemnat de redusA?
 • A?n gazele de ardere praful este alcalin
 • sulfurile sunt aproape inexistente E?i au un conE?inut scA?zut de metal
 • cenuE?a rezultatA? de pe urma arderii peleE?ilor poate fi folositA? E?i ca A?ngrA?E?A?mA?nt natural; este foarte bogatA? A?n minerale
 • costul A?n exploatarea peleE?ilor este mai redus decA?t A?n cazul combustibililor fosili
 • dacA? e sA? comparA?m peleE?ii cu lemnul de foc, atunci putem spune cA? aceE?tia sunt mai eficienE?i din punct de vedere al randamentului de ardere, puterii calorice, confortului E?i siguranE?ei A?n utilizare;
 • dacA? e sA? comparA?m cu o centralA? termicA? pe gaz convenE?ionalA?, o centralA? pe peleE?i va consuma de 20-30% mai puE?in avA?nd acelaE?i rezultat termic.
 • dacA? e sA? comparA?m cu o centralA? termicA? pe gaz cu funcE?ionare A?n condensaE?ie, o centralA? termicA? pe peleE?i va consuma, cu un cost pentru aceeaE?i putere termicA? produsA?, cam la fel;
 • necesitA? un spaE?iu relativ redus de depozitare, pentru o tonA? de peleE?i fiind necesar un volum de aproximativ 1200 a?? 1500 litri / 1,2 a?? 1,5mc.

pellet-30-2

AE?adar, dacA? te-ai decis cA? aceasta este cea mai bunA? soluE?ie pentru casa ta, atunci te inivtA?m sA? arunci o privire pe centrale-pellet.ro E?i sA? alegi centrala care E?i se potriveE?te cel mai bine!

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top