Curierul de Iasi

Iaşul sprijină iniţiativa civică

Sâmbătă, 26 februarie, în Sala Mare a Palatului Roznovanu a avut loc ceremonia de înfiinţare a Forumului Iniţiative Civice, structură neangajată politic care îşi propune reunirea elitei ieşene în vederea dezvoltării spiritului civic, a implicării cetăţenilor în iniţierea de programe, proiecte, dezbateri, întâlniri care să reprezinte interesul comunităţii.

Reuşită civică prin unitate şi respect

În cuvântul său de deschidere a Forumului, primarul Gheorghe Nichita a declarat:

„Astăzi, la Iaşi, suntem pregătiţi să dăm societăţii noastre posibilitatea de a-şi identifica şi valorifica oamenii de caracter, oamenii progresului, oamenii succesului obţinut prin muncă şi corectitudine. Astăzi, la Iaşi, în 26 februarie 2011, punem bazele „Forumului Iniţiativei Civice”, mişcare care îşi propune cooptarea elitei ieşene, a tuturor locuitorilor cetăţii, în dezvoltarea spiritului civic, în promovarea intereselor comunităţii în plan naţional şi internaţional. Iniţiativa noastră este departe de a fi un demers simplu! Într-o societate în care agonizează respectul faţă de instituţii, faţă de profesie, faţă de corectitudine, a iniţia o mişcare de redescoperire a responsabilităţii, implicării, entuziasmului, pare o utopie. Faţă de un trecut glorios al Iaşului, dar mai ales faţă de viitor, avem o datorie de onoare: cea de reda Iaşului încrederea şi mândria de oraş dedicat valorilor umane. Vom reuşi acest lucru prin unitate, curaj, respect şi conştientizarea utilităţii civice a fiecăruia dintre noi”.

Festivalul Internaţional al Educaţiei

La numai o săptămână de la fondare, Forumul Iniţiativei Civice organizează prima manifestare importantă pentru comunitate, dezbaterea publică vizând Festivalul Internaţional al Educaţiei. Manifestarea va avea loc vineri, 4 martie, de la ora 10.00, în Sala Mare a Primăriei Iaşi, fiind invitaţi să participe toţi cei interesaţi de problematica educaţiei. În cadrul aceleiaşi reuniuni vor fi prezentate proiectele europene de mare importanţă pentru Iaşi, scontându-se pe o implicare a celor prezenţi în susţinerea acestora.

Grupul de iniţiativă al Forumului Iniţiativei Civice este format din: Gheorghe NICHITA  – Primarul Municipiului Iaşi, Liviu ANTONESEI – Prof. univ. dr. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Paul BUTNARIU – Preşedinte , Vasile CEPOI – Director Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, Valentin CIUCĂ – Critic de artă, Adrian COVIC – Director General Spitalul “C. I. Parhon” Iaşi, Alexandru DOBRESCU – Redactor şef al revistei “Însemnări ieşene”, Aurica ICHIM – Director Muzeul Unirii, Dumitru IVĂNESCU – Cercetător ştiinţific Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“ din Iaşi, Florin MINDIRIGIU – Director General ABplus Events, Simona MODREANU – Prof. univ. dr. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, George POEDE – Prof. univ. dr. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Constantin VASILICĂ – Prof. univ. dr. Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, Neculai VIŢELARU – Preşedinte Patronatul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Iaşi.


REZOLUŢIA FORUMULUI INIŢIATIVE CIVICE

26 FEBRUARIE 2011

Luând în considerare nevoia de apariţie şi dezvoltare a unei mişcări civice ieşene,

Constatând nevoia unei reafirmări a identităţii, profund marcată de lipsa principiilor şi valorilor morale, precum şi necesitatea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a valorilor democratice,

Analizând aşteptările opiniei publice şi evaluând resursele ce pot fi mobilizate,

PROPUNE cetăţenilor, tuturor celor care cred în nevoia unei implicări active şi permanente în toate domeniile vieţii culturale, educaţionale, sociale, economice crearea FORUMULUI INIŢIATIVE CIVICE, structură neangajată politic,

ANGAJEAZĂ voinţa tuturor membrilor săi  pentru îndeplinirea următoarelor obiective prioritare,  asumate de FORUMUL INIŢIATIVE CIVICE:

1. Cooptarea elitelor ieşene din toate domeniile în lansarea unei mişcări civice de responsabilizare a cetăţenilor faţă de comunitatea locală, naţională şi europeană;

2. Iniţierea de programe, proiecte, dezbateri, întâlniri care să reprezinte interesul comunităţii;

3. Implicarea cetăţenilor în luarea deciziei publice locale, naţionale şi europene;

4. Dezvoltarea spiritului civic, a pluralismului, toleranţei şi armoniei.

Membrii fondatori ai FORUMULUI INIŢIATIVE CIVICE vor iniţia  dezbateri publice cu cetăţenii şi vor promova obiectivele şi direcţiile de acţiune ale acestei organizaţii.

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top