rent a car iasi iasi
Evenimente

S-au deschis A�nscrierile la Innovation Labs 2017 pentru Hackathonul din IaE�i

S-au deschis A?nscrierile la Innovation Labs 2017 pentru Hackathonul din IaE?i
Innovation Labs 2017, cel mai mare program de pre-accelerare pentru startupuri tehnice la A?nceput de drum din RomA?nia, invitA? tinerii pasionaE?i de tehnologie sA? A?E?i aducA? ideile la viaE?A? A?n programul de mentorat organizat la BucureE?ti, Cluj-Napoca, IaE?i, Sibiu E?i TimiE?oara. AZnscrierile sunt deschise tinerilor care A?E?i doresc sA? trA?iascA? experienE?a unui startup pe care sA? A?l dezvolte alA?turi de mentori de top, antreprenori E?i specialiE?ti A?n ICT E?i business. Programul din IaE?i este organizat de Tech LoungeE?i AsociaE?ia Calemiscu sprijinul Orange, Carrefour, BRD Groupe SociA?tA? GA?nA?rale, Enel, precum E?i The Romanian-American Foundation, partener strategic.

Innovation Labs 2017 urmA?reE?te 6 direcE?ii de dezvoltare pentru Smart Territories: Agriculture, Cyber-Security, Energy, Health & Lifestyle, Retail E?i Smart Cities. Tinerii pornesc de la o idee pe care o rafineazA? A?n cadrul programului de mentorat E?i care evolueazA? treptatA?ntr-un prototip viabil E?i persuasiv, cu aplicaE?ii A?n piaE?A?.

Programul Innovation Labs 2017 se va desfA?E?ura A?ntre 4 martie E?i 24 mai.

Rezultatele programului Innovation Labs

Pre-acceleratorul Innovation Labs se afla anul acesta la a 5-a ediE?ie. AZn cei 4 ani de activitate, prin experienE?a de mentorat de 3 luni au trecut 117 echipe E?i peste 800 de participanE?i din 4 oraE?e din RomA?nia.

Printre echipele de succes ale Innovation Labs se numA?rA?:
a?? Wyliodrin (2013) a?? o platformA? online care permite programarea E?i monitorizarea facilA? E?i flexibilA? a dispozitivelor embedded, stimulA?nd A?nvA?E?area IoT prin prototipare rapidA?;
a?? Fullscreen Digital (2014) a?? startup specializat pe marketing digital, actualmente una din companiile lider de piaE?A? din RomA?nia; soluE?ia este inclusA? A?n portofoliul B2B al Orange RomA?nia E?i A?n proiectul pilot al Orange din cadrul Smart City Alba Iulia 2018;
a?? CODA Footprint (2015)a?? o soluE?ie de cibersecuritate inovativA? pentru corporaE?ii bazatA? crearea unei amprente digitale ce permite identificarea rapidA? a riscurilor, eliminarea vulnerabilitA?E?ilor E?i comunicarea eficientA? A?ntre manageri E?i experE?ii tehnici; A?n prezent are clienE?i activi la nivel naE?ional, punA?nd accentul pe expansiunea internaE?ionalA? E?i dezvoltarea de noi funcE?ionalitA?E?i;
a?? Avocatoo (2016) a?? blog juridic A?n care juriE?ti, studenE?i, avocaE?i, consilieri juridici E?i profesioniE?ti ai dreptului creeazA? E?i distribuie conE?inut interactiv; JURIO by Avocatoo este o platformA? de cA?utare care A?nglobeazA? documente judecA?toreE?ti;
a?? ENTy (2016) – senzor medical pentru specialiE?tii din ORL & neurologie, echipA? cA?E?tigA?toare a concursului internaE?ional Microsoft Imagine Cup;
a?? uRADMonitor (2016) – sistem distribuit de senzori de mediu cu impact la nivel global, permiE?A?nd monitorizarea continuA? a poluA?rii prin factori toxici multipli; produsul este prezent A?n peste 45 de E?A?ri, fiind implicat E?i A?n proiectul pilot Smart City A?n Alba Iulia.

innovation-labs_3

Structura programului Innovation Labs 2017

Programul este structurat A?n trei etape: Hackathon, Boost Day E?i Demo Day.

Hackathon-ul de 24 de ore oferA? tinerelor echipe oportunitatea de a-E?i contura mai clar ideile, de a le susE?ine A?n faE?a juriul E?i a publicului E?i de a-E?i consolida echipa. Cele mai bune echipe vor continua sA? A?E?i dezvolte produsele A?n cadrul programului de mentorat din martie a?? mai, prin A?ntA?lniri sA?ptA?mA?nale cu specialiE?ti de top din industria ICT E?i din business, consolidA?ndu-E?i prototipul iniE?ial A?ntr-un produs viabil E?i funcE?ional.

Echipele A?E?i prezintA? prototipurile finale pe 24 mai la Demo Day, A?n faE?a potenE?ialilor investitori, parteneri E?i mass media. Este un eveniment vibrant E?i, A?n acelaE?i timp, un nou A?nceput pentru echipe, care au E?ansa de a cA?E?tiga atenE?ia unor finanE?atori, parteneri E?i noi utilizatori.

i?? 13 februarie a?? 9 martie 2017: Perioada de A?nscrieri pentru Hackathonul din IaE?i;
i?? 11 a?? 12 martie 2017: Hackathonul din IaE?i, care se va desfA?E?ura la BibliotecaFacultA?E?ii de InformaticA?, Universitatea “Al. I. Cuza”

AZnscrierea la Hackathon se poate face accesA?nd www.innovationlabs.ro/register. ParticipaE?ii la programul Innovation Labs vor avea acces la tehnologii oferite de cA?tre partenerii programului: www.innovationlabs.ro/tech.

Noutatea ediE?iei din acest an a?? verticala de energie susE?inutA? de cA?tre Enel a?? A?E?i propune sA? identifice E?i sA? ducA? mai departe acele idei inovatoare care vor modela viitorul industriei energiei. Tot ca noutate, direcE?ia Smart Cities, susE?inutA? de cA?tre Orange, aduce A?n prim plan tehnologiile E?i ideile ce vor revoluE?iona infrastructura din oraE?ele viitorului. ConsolidA?nd o direcE?ie de succes, verticala de Retail, susE?inutA? de cA?tre Carrefour, invitA? utilizarea tehnologiilor de vA?rf pentru a transforma industria de vA?nzA?ri prin personalizare, flexibilitate E?i optimizarea experienE?elor clienE?ilor.

innovation-labs_2

CA?tA?lin Scripcariu, Project Manager AsociaE?ia Calemis: a?zAflA?ndu-ne la prima ediE?ie de Innovation Labs, suntem entuziasmaE?i de amploarea E?i energia programului, prin care potenE?ialul de talent ieE?ean va avea E?ansa sA? se transforme A?n prototipuri E?i produse reale. Este o experienE?A? extraordinarA? de A?nvA?E?are E?i dezvoltare a tinerei generaE?ii de antreprenori, precum E?i pentru implicarea comunitA?E?ii locale A?n susE?inerea viziunii E?i produselor acestora. Prin design-ul sA?u, programul ajutA? la autocunoaE?terea membrilor echipei E?i la A?ncurajarea lor, prin mentorat, pe drumul de la idee la un prototip funcE?ional. Ne dorim sA? susE?inem echipele participante prin A?mplinirea nevoilor cu care se A?ntA?lneE?te un startup la A?nceput de drum: accesul la cofondatori cu experienE?e din arii diferite, experienE?a de validare a clienE?ilor precum E?i orientarea din partea mentorilor, mai ales pe partea de business E?i comunicare. AZn alte cuvinte, noi venim cu contextul E?i susE?inerea, iar tinerii cu ideea, munca, timpul E?i entuziasmul.a??

Despre Innovation Labs

Innovation Labs 2017 este un program organizat de Tech Lounge, Simplon, Asociatia Calemis, FundaE?ia ComunitarA? Sibiu E?i Rosenc cu sprijinul Orange, Carrefour, BRD Groupe SociA?tA? GA?nA?rale, Enel, precum E?i The Romanian-American Foundation, partener strategic, E?i cu susE?inerea IXIA, Microsoft, Bloomberg, Adobe, Ericsson, ORTEC, Cisco Romania, AsociaA?ia PatronalA? a Industriei de Software AYi Servicii (ANIS), A?mpreunA? cu partenerii academici: Universitatea POLITEHNICA din BucureE?ti, Universitatea BabeE?-Bolyai, Universitatea TehnicA? din Cluj-Napoca, Universitatea a?zLucian Blagaa?? din Sibiu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din IaE?i, Universitatea Politehnica TimiAYoara, Universitatea de Vest din TimiAYoara, Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia.

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top