Stiri

Kaufland reA�nnoieE�te magazinele din IaE�i E�i aduce cele mai noi formate, cu Food Court E�i Open Mall

Kaufland reA?nnoieE?te magazinele din IaE?i E?i aduce cele mai noi formate, cu Food Court E?i Open Mall
Magazinele Kaufland din IaE?i se transformA? E?i devin printre cele mai moderne din reE?eaua companiei din RomA?nia. IaE?i devine astfel primul oraE? din E?arA?, dupA? CapitalA?, A?n care compania implementeazA? cele mai noi formate moderne de magazine, ce includ Food Court E?i Open Mall a?? acest concept fiind introdus A?n premierA? A?n RomA?nia A?n aceastA? varA? de cA?tre Kaufland.

Astfel, magazinele Kaufland din E?os. PA?curari nr. 86M, str. I. P. Pavlov nr. 14 E?i str. Mitropolit Varlaam nr. 20, beneficiazA? de cel mai nou design, tehnologii E?i funcE?ionalitA?E?i, care vin sA? ofere clienE?ilor o experienE?A? de cumpA?rA?turi mai simplA?, mai rapidA? E?i mai plA?cutA?.

Prin aceste modernizA?ri, Kaufland inaugureazA? pentru prima datA? la IaE?i noul concept de open mall, prin care reinventeazA? galeriile comerciale pentru chiriaE?i, deschizA?nd A?n exteriorul magazinului un spaE?iu nou de cumpA?rA?turi.

kaufland-iasi_design-galerii

Astfel, pentru chiriaE?i au fost amplasate containere speciale de exterior A?n parcarea magazinelor, iar A?n interior amenajarea acestora s-a fA?cut sub formA? de insule deschise.

Acestea sunt primele magazine Kaufland din RomA?nia care propun galerii comerciale cu pereE?i de sticlA? (faE?ade vitrate), ce conferA? un ambient luminos, deschis E?i prietenos.

kaufland-iasi_food-court-2

Printre magazinele prezente A?n open mall se numA?rA?: schimb valutar, servicii telecom, centru de presA?, farmacie. AZn total, magazinele Kaufland cuprind peste 15 puncte comerciale, incluzA?nd curA?E?A?torie, centru de copiere chei, accesorii GSM sau magazin de electrocasnice.

De asemenea, Kaufland aduce E?i prima zonA? de Food Court A?n magazinele din IaE?i, care gA?zduieE?te restaurantul de tip street-food The Box E?i Sweet Blanca, cofetA?rie cu sortiment extins de cafenea (magazinele de pe str. Pavlov E?i de pe str. PA?curari) E?i pizza (magazinul din Nicolina).

AZn interiorul magazinelor, Kaufland introduce noul raion sub conceptul To Go, ce oferA? produse pregA?tite pentru consum imediat, gata ambalate E?i rapid de luat, precum sandviE?uri, salate convenience, bA?uturi rA?cite etc. Raionul este amplasat A?n apropierea caselor de marcat, special pentru clienE?ii care vin A?n pauza de masA? E?i se grA?besc.

kaufland-iasi_food-court-3

De asemenea, toate cele trei magazine beneficiazA? de cA?te un raion nou de peE?te proaspA?t la vitrina cu servire asistatA? E?i de un spaE?iu mai mare pentru zona de legume-fructe, care este dotat cu tehnologie de rA?cire a meselor pe care sunt amplasate produsele. AZn apropierea raioanelor de brutA?rie sunt disponibile acum maE?ini speciale de feliat pA?inea.

Casele de marcat au fost modernizate E?i sunt prevA?zute cu scannere ultra-rapide, A?ntr-un nou proiect pilot internaE?ional implementat mai A?ntA?i A?n IaE?i, A?n magazinul situat pe str. PA?curari.

Magazinele beneficiazA? E?i de o nouA? configuraE?ie, pentru un traseu al cumpA?rA?turilor mai rapid E?i mai uE?or. Astfel, navigarea prin magazin este eficientizatA? printr-un nou sistem de ghidaj prin pictograme ce semnalizeazA? categoriile de produse sau servicii, dar E?i o nouA? segmentare a spaE?iului E?i rafturilor, cu scurtA?turi printre raioane, pentru facilitarea orientA?rii.

kaufland-iasi_food-court-4

Noul design creeazA? o atmosferA? luminoasA?, caldA? E?i primitoare, combinA?nd elemente de open space, mobilier E?i o nouA? cromaticA?, pentru ca timpul petrecut la cumpA?rA?turi sA? fie E?i mai plA?cut.

AZn plus, magazinele funcE?ioneazA? cu o tehnologie sustenabilA?, fiind prevA?zute cu instalaE?ii de climatizare ecologicA? – un sistem complex modern ce recupereazA? cA?ldura de la vitrinele E?i instalaE?iile frigorifice E?i permite economisirea resurselor naturale, cu responsabilitate faE?A? de mediul A?nconjurA?tor. DacA? pe timp de iarnA? instalaE?ia A?ncA?lzeE?te magazinul, pe timpul verii, instalaE?ia inverseazA? procesul, pentru a obE?ine A?n magazin temperaturi ambientale plA?cute. Sistemul de frig din magazin nu polueazA?, este fA?rA? freon E?i utilizeazA? numai CO2, protejA?nd astfel mediul A?nconjurA?tor, fA?rA? sA? foloseascA? pentru A?ncA?lzire lemne, gaze sau petrol.

kaufland-iasi_food-court-5

a?zSuntem bucuroE?i sA? aducem cele mai moderne standarde internaE?ionale de amenajare A?n magazinele din IaE?i. Acesta este al doilea oraE? din E?arA? A?n care aducem concepte precum zona de Food Court E?i Open Mall, special pentru a oferi o experienE?A? completA? de cumpA?rA?turi, mai mult decA?t una plA?cutA? E?i rapidA?. Acest scop este foarte important pentru noi. Avem mereu multe idei noi E?i abia aE?teptA?m sA? le implementA?m pentru clienE?ii noE?tria??, a declarat Valer HancaE?, Director Corporate Affairs & Comunicare, Kaufland RomA?nia.

kaufland-iasi_food-court-6

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top