Stiri

Formare cu efect asteptat “Investeste in oameni”

header-bgSC Compania Emo SRL Vaslui a demarat în data de 01 iulie 2009, proiectul “Informare și formare pentru o muncă mai eficientă și mai sigură”. Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 “Creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenție 3.2 “Formare profesională și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității” și are o valoare totală de 1.802.780 lei.
Scopul proiectului “Informare și formare pentru o muncă mai eficientă și mai sigură” este de a îmbunătăți gradul de adaptabilitate al angajaților prin acțiuni de informare, sprijin și formare ce vor duce la creșterea calității și productivității, flexibilității, securității și sănătății la locul de muncă în regiunea Nord-Est.

La încheierea sa, proiectul se va concretize în :
► 1200 angajați și 100 IMM-uri din regiunea Nord-Est informați cu privire la importanța formării continue;
► 600 de persoane instruite în abilități și aptitudini funcționale, de management al schimbării, calitate și prevenire și sănătate la locul de muncă, etc.;
► 15000 ore de formare predate în total, concretizate în 30 cursuri a 30 de ore pe fiecare curs, desfășurate în 5 zile a câte 6 ore pe zi în toate județele din regiunea Nord-Est;
► Crearea a 3 grupuri de îmbunătățire/inovare în regiune;
► Crearea unui forum de comunicare ce va permite împărtășirea inovațiilor și diseminarea activităților și rezultatelor proiectului între angajați.

Proiectul va fi finalizat pe 31 octombrie 2010.
Lansarea oficială a site-ului www.investesteinoameni.ro a avut loc în data de 25 oct 2009, ora 11.30, la sediul Companiei EMO SRL în prezența organizatorilor, a autorităților locale și a reprezentanților mass-media.

Înscrie-te acum la cursurile gratuite, fii unul din cei 600, alege o tematică de curs!

Persoana de contact: Copacinschi Ovidiu, Manager Proiect
Adresa: SC Compania Emo SRL, Str. Toma Caragiu, nr. 2, Vaslui, judeţul Vaslui
Telefon/Fax: 0235/321.751
E-mail: contact@investesteinoameni.ro , contact@emogroup.ro

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top