Curierul de Iasi

Primăria angajează jurişti pe durată determinată

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice temporar vacante de consilier juridic clasa I grad asistent-1 post şi inspector clasa I grad asistent -1 post la Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi .

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Iaşi în data de 15.02.2011, ora 10-proba scrisă, iar interviul se va desfaşura în data de 17.02.2011, ora 14.00 (dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise).

Data limită de depunere a dosarelor este 11.02.2011.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 alin.(1) din Hotarârea Guvernului nr.611/2008, privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare .

Condiţiile de participare, de desfăşurare a concursului, bibliografia şi relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi–Bd.Stefan cel Mare şi Sfânt nr.11–Serviciul Resurse Umane, telefon 0232/267582, int.141 sau pe site-ul Primăriei Municipiului Iasi – www.primaria-iasi.ro.

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top