Curierul de Iasi

Răspunsuri la emisiunea “Audienţă în direct” din 13 ianuarie 2011

În fiecare joi, de la ora 16, administraţia locală are audienţe în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune local Prima TV Iaşi, emisiune moderată de Petru Frăsilă. Telefonul la care pot suna ieşenii pentru a intra în direct este 0232-294.490.  Sesizările sunt preluate şi discutate în direct în timpul emisiunii, iar problemele care nu vor putea intra în direct sunt preluate şi rezolvate ulterior. În această ediţie prezentăm răspunsuri de interes general la solicitările adresate municipalităţii în timpul emisiunii din 13 ianuarie 2011, când a fost prezent în emisiune primarul Gheorghe Nichita.

Audiente în direct Prima TV – 13 ianuarie 2011

Elizel Angelescu – 0232.264724 – solicită încă din anul 2006 teren 500 mp conform Legii 44 / 1994 privind veteranii de război.

Răspuns: Dosarul dumneavoastra va fi analizat în Comisia Municipală de Fond Funciar cu propunere de amplasament în Apărătorii Patriei. Vom reveni cu răspunsul Comisiei Municipale de Fond Funciar.

Paul Gold – 0726.143278 – solicită asfaltare str. V. Alecsandri, pe lângă blocul 5 din Piaţa Unirii.

Răspuns:Inspectorii din cadrul Direcţiei Tehnice şi de Investiţii au luat legătura cu petentul şi au stabilit în teren ce lucrările care se impun; acestea vor fi reluate în cursul acestui an atunci când vremea va permite executarea de lucrări cu mixtură asfaltică.

Manea Liviu – 0332.405036 –doreşte să se  desprindă cu scara sa de bloc de asociaţia de proprietari care are datorii foarte mari din cauza celorlalte blocuri.

Răspuns: In data de 18.01.2011, d.l Manea a fost convocat la sediul Serviciului asociaţii proprietari din cadrul Primăriei Iaşi unde a discutat cu directorul executiv al Direcţiei de Control Intern şi Managementul Calităţii, d-l Chiriţa Ciprian şi şef Serviciu Asociaţii Proprietari, d-na Paraschiva Ursache, problemele aduse la cunoştinţă în audienţă. Reprezentanţii Primăriei Iaşi i-au acordat d-lui Manea îndrumarea metodologică necesară şi consilierea legală cu privire la paşii pe care trebuie să-i urmeze.

Valentina Ilie – 0770.940310 – sesizează garaje neautorizate şi magazii la bl. F5, Şos. Arcu

Răspuns: În urma verificărilor în teren s-au identificat 33 de garaje metalice, autorizate din anul 1990, amplasate pe teren proprietate privată.

Creţu Marinela – 0745.683386 – locuieşte la ANL Zimbru la 1 cameră, sc. C, et. 1, sesizează mai multe apartamente cu 2 camere în acel bloc care nu sunt locuite.

Răspuns: În urma discuţiilor telefonice cu doamna Creţu Marinela a rezultat faptul că doamna se referă numai la apartamentul 8, et.1, Sc.C din blocul 250 Zimbru, apartament care este deţinut prin contract de închiriere de către familia Pricopi Ciprian Florin şi Mihaela.

Contractul familiei Pricopi expira în ianuarie 2011. În vederea prelungirii, printre alte documente, aceştia  au facut dovada locului de muncă în municipiul Iaşi (dl Pricopi este medic)

Levarda Constantin – 0332.450512 – solicită blocarea circulaţiei zona tribunal, în spate, la bloc Moldova 3

Răspuns: Semnalizarea rutieră existentă pe aleea din str. A.Panu. către Horel Ramada a  fost stabilită în Comisia Municipală de Circulaţie, din care fac parte si reprezentanti ai Politiei Rutiere Iasi. Având în vedere faptul că în această zonă traficul este îngreunat de lucrările de la pasajul subteran, s-a decis să se permită circulaţia si pe alee  pentru degajarea traficului. Solicitarea va fi rediscutată în prima şedinţă a comisiei de circulaţie – daca doreste dl primar .

Oprea Cristinel – 0232.471816 – solicită asfaltare str. Fantanilor, 2 Băieţi

Răspuns: Având în vedere că în prezent strada nu dispune de canalizare, se vor executa lucrări de reparaţii cu piatră spartă (momentan Citadinul nu are piatra sparta suficienta pt lucrare, cand vor achizitiona vor lucra si pe str Fantanilor).

Horvath Emilia – 0232.267369 – solicită asfaltare stradela Col. Langa

Răspuns: Lucrările de reparaţii pe Str. Col. Langa se vor executa în cursul trimestrului II al acestui an.

Iftime Gabriela – 0332.450773 – solicită locuinta ANL.

Răspuns: Familia Iftime Mihai şi Gabriela figurează în evideneţele D.A.P.P.P. cu dosarul nr. 4373/14.02.2005 – înregistrat în vederea obţinerii unei locuinţe construite prin ANL. Nu mai îndeplinesc condiţiile de acces la locuinţă deoarece ambii soţi au împlinit 36 de ani, vârstă până la care, potrivit Legii 152/1998, pot beneficia de atribuirea unei locuinţe construite prin ANL, (ambii soţi au 38 de ani).

Petrariu Mircea – 0747.075923 – solicită informaţii despre radiere penalităţi la întreţinere

Răspuns: În urma discuţiilor telefonice purtate de un reprezentant al Serviciului Asociaţii Proprietari  cu  Petrariu Mircea (domiciliat în str. Muşatini, nr. 13, bl. J7, sc. B, et. 3, ap. 14), a rezultat faptul că dumnealui face parte din asociaţia de locatari P.T. 1B Alexandru cu sediul în Al. Muşatini, nr. 10, căsuţa Consart, preşedinte al asociaţiei este d-l Tătaru Vasile iar administrator, d-na Ciobotaru Sanda şi ne-a adus la cunoştinţă situaţia financiară precară cu care se confruntă (un venit de 1440 lei/lunar împreună cu soţia lui şi achiziţionat şi un credit cu o rată lunară de 180 euro), solicitând o îndrumare cu privire la radierea penalităţilor acumulate.

Totodată dl Petrariu Mircea a precizat că a fost acţionat în instanţă de către asociaţia de proprietari pentru debitele acumulate la întreţinere (restanţe lunare şi penalităţi), următorul termen de judecată fiind stabilit pentru data de 03 februarie 2011.

Având în vedere faptul că pe rolul instanţelor de judecată există o acţiune în curs de desfăşurare, Serviciul asociaţii proprietari nu are competenţa de a se pronunţa asupra acelui aspect.

Poponeţ Olguţa – 0332.456266 – are o fata la liceu şi un baiat student la A.I. Cuza, de ce nu primeşte subvenţiile pentru abonamentele pe transportul în comun

Răspuns: Elevii beneficiază de abonamente cu preţ redus, ce se eliberează de la tonetele RATP. Studenţii Universităţii „Al. I. Cuza“ beneficiază de abonamente studenţeşti subvenţionate dacă se încadrează în criteriile stabilite de unitatea de învăţământ. Universitatea suportă 50% din preţul abonamentului, Primăria 30%, iar studentul 20% (13 lei). Abonamentele se eliberează la tonetele RATP pe baza unei adeverinţe de student. Dacă studentul nu îndeplineşte criteriile  impuse de Universitatea „Al. I. Cuza“ pentru a putea beneficia de abonamente studenţeşti, atunci îşi poate achiziţiona aceleaşi tipuri de abonamente cu preţ redus de care beneficiază şi elevii.

Pret abonament pt 30 zile, pe o linie de transport: 63 lei

Pret abonament elevi si studenti: 56 lei

Pret abonament studenti de la Universitatile care au incheiat protocol cu RATP: 12,4 lei

Dumitrache Mihaela – 0771.138839 –sesizează câini comunitari  la blocurile din Tomesti.

Răspuns: S.C. Salubris S.A. îşi desfăşoară activitatea numai pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Iaşi. În vederea soluţionării sesizării rugăm petenta să se adreseze Primăriei Comunei Tomeşti.

Petrea Maria – 0332.425608 – Sesizează probleme la  asociaţia de proprietari din Nicolina.

Răspuns: În data de 17.01.201, petenta a fost contactată telefonic de un reprezentant al Serviciului Asociaţii Proprietari pentru a identifica asociaţia din care face parte, adresa de domiciliu al petentei şi mai multe informaţii cu privitre la cele sesizate.

Doamna Petrea Maria a refuzat să ofere informaţiile solicitate şi totodată să continue convorbirea, insistând că doreşte să vorbească numai cu domnul primar al municipiului Iaşi.

Butnarciuc Aurel – 0731.750777 – a mai sunat, solicită autorizaţie de construcţie zona Antibiotice, a fost în audienţa şi susţine că trebuia să i se dea autorizaţie de construcţie, totuşi dosarul i-a fost returnat pentru completare.

Răspuns: Locatarii de pe strada Stindardului au fost in audienta la dl primar in noiembrie 2010. La audienta s-a discutat daca mansarda are expertiza tehnica si este corect construita. Din punct de vedere urbanistic, nu sunt probleme cu mansarda de pe strada Stindardului. In schimb, din punct de vedere juridic, documentatia pentru autorizatia de constructie nu este completa: lipseste acordul tuturor locatarilor de la ultimul etaj. Din 18 locatari, a fost depus doar acordul a 3 locatari. Conform Legii 230/2007 este obligatoriu acordul tuturor vecinilor direct afectati de constructie, pe orizontala si verticala, Ordinul 839/2009 – acordul autentic al vecinilor in situatia amplasarii unei constructii noi, si Legea 50/1991.

In situatia in care vecinii refuza nejustificat acordul, beneficiarul se poate adresa Instantei de Judecata, iar Hotararea Instantei va tine loc de acodul autentic al vecinilor direct afectati.

Manoliu Marian – 0332.437068 – doreşte să se angajeze la Salubris

Răspuns: Momentan S.C.Salubris S.A. nu dispune de locuri vacante. Cererea a fost luată în baza de date şi când vor fi posibilităţi se va da curs favorabil solicitării.

Oprică Viorel – sesizează lucrări E.ON Moldova, strada Făgetului fiind degradată

Răspuns: Lucrările executate de către EON Moldova Distribuţie S.A. prin S.C. Luxten Lighting Co S.A. s-au realizat în lipsa documentaţiei specifice de urbanism, urmând ca Serviciul Control Urbanism să aplice măsurile legale în cel mai scurt timp. Societatea a fost somată ca până la sfărşitul acestei săptămâni să refacă amplasamentele.  Are contract cu Sc Citadin pentru refacere trotuar.

Roşu Aglaia – 0745.388271 – apreciază intervenţia domnului primar, măsura de reducerea vitezei tramvailor când coboară din staţia P. Chirilă în staţia Pădurii (la trecerea cu viteză mare vibrează casa petentei) dar vatmanii nu respectă atenţionările primite.

Răspuns: Vatmanii au fost instruiţi pentru reducerea vitezei în zona amintitită în reclamaţie, urmând  a fi montate indicatoare de limitare a vitezei, astfel încât vatmanii să fie obligaţi prin lege să respecte restricţia de viteză.

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top