Curierul de Iasi

Consiliul Local se întruneşte în şedinţă ordinară luni, 28 martie 2011

Luni, 28 martie 2011, va avea loc o nouă şedinţă ordinara a Consiliului Local, in Sala Mare a Primariei Municipiului Iasi. Vă prezentăm ordinea de zi a şedinţei.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Plan-ului pentru Staţiunea de agrement–tratament Nicolina – Varianta 1–Etapa 1;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al S.C APAVITAL S.A Iaşi;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarilor la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi;

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2011;

6. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 342/07.09.2010;

7. Proiectul de hotarare privind modificarea anexei 13.1 din H.C.L. nr. 177/2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale şi a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2011;

8. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădire, conform art. 286 alin.(1) –(3) din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul prevăzut în Anexa 1;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a 100 metri liniari de borduri scoase din uz către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Iaşi;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a Dotărilor pentru persoanele cu dizabilităţi montate pe microbuzele RATP;

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 60/10.05.2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. Alvec & Tag Company S.R.L. ;

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 38/12.04.2007 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. Stalmi Impex S.R.L.;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării imobilului situat în Iaşi, Str. Mitropoliei nr. 22 precum şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului de 805 mp din str. Mitropoliei nr. 22 către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei;

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor cu vârstă până în 35 de ani;

15. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 547/2009 cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafată de 22,59 mp, situat în Iaşi, bd. Chimiei nr. 57, bl.G 3-2, precum şi concesionarea directă a acestui teren către Pleşca Gabriela în vederea extinderii spaţiului existent;

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 400 mp, situat în Iaşi, B-dul Independenţei nr. 1 , în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe Sf.Spiridon către Agenţia Naţională de Transplant;

17. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din HCL nr. 71 din 25 februarie 2011, privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de 2 mp, aflată în holul Ambulatorului Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi, în vederea instalării unui automat de băuturi calde şi reci;

18. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Iaşi a terenurilor reprezentate prin două parcele situate în Str. Vasile Lupu nr. 110,  a unei parcele din str. Vasile Lupu nr. 82 şi aprobarea schimbului de terenuri dintre acestea şi terenul din Str.Vasile Lupu nr. 104, proprietatea S.C.Flux S.R.L;

19. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 6.922 mp din zona Bejan (Anexa A) şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 1.500 mp, pe durata existenţei construcţiei, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei pentru construcţia unei biserici (Anexa B);

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HANCIUC NR.36 întocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana fizica;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA VITICULTORI,T64,numar cadastral 8059/5/1/6 întocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T174 numere cadastrale 13553/1/1,13553/1/2,13554/1,13554/2 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte individuale pe terenuri proprietate privata persoane fizice;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM,T149, numar cadastral 11210 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T176, numar cadastral 13381/2 întocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii unei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA OTELARI NR.5 întocmit in vederea extinderii unei locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR.4 întocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata persoana juridica;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, CALEA CHISINAULUI NR.31 întocmit in vederea extinderii unei hale existente pe teren proprietate privata persoana juridica;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PORUMBULUI NR.2 întocmit in vederea construirii unei locuinte tip duplex pe teren proprietate privata persoana fizica;

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TURCU NR.2 întocmit in vederea construirii unei locuinte prin demolare constructie existenta pe teren proprietate privata persoana fizica,

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM,T176,numar cadastral 11012/2 întocmit în vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii a trei locuinte pe teren proprietate privata persoane fizice;

31. Proiect de hotărâre privind cofinanţarea de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi a  proiectului „Măsuri active pentru ocuparea persoanelor fără loc de muncă în sectorul serviciilor personale din mediul urban al judeţelor Iaşi şi Botoşani – FEMAO”;

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al S.C. Termo-Service S.A.;

33. Proiect de hotărâre privind  aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia Socială de Analiza a Solicitarilor Locative constituită în condiţiile Legii 114/1996, în şedinţa din data de 21.03.2011;

34. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare pentru 6 supravietuitori ai Pogromului de la Iasi cu ocazia marcarii a 70 de ani de la dramaticele evenimente;

35. Proiect de hotărâre privind înfrăţirea Municipiului Iaşi cu oraşul Hue din Vietnam;

36. Proiect de hotărârela proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BD.CHIMIEI NR.2 întocmit in vederea construirii unui centru comercial,amenajari exterioare,montare elemente publicitare pe teren proprietate privata persoane fizice;

Diverse:  Raportul Primarului Municipiului Iasi 2010;

Facebook Comments

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top