GSM

Smart Fitness Watch-ul complet soseste odatA? cu Huawei Watch 2

Smart Fitness Watch-ul complet soseste odatA? cu Huawei Watch 2
Huawei Consumer Business Group a definit astA?zi o nouA? categorie de accesorii inteligente odatA? cu lansarea Huawei Watch 2. UtilizA?nd rezultatele ultimelor cercetA?ri E?i inovaE?iile Huawei, noul dispozitiv combinA? conectivitatea unui smartphone, aplicaE?iile inteligente integrate A?ntr-un smartwatch premium E?i abilitA?E?ile de consiliere E?i monitorizare ale unui dispozitiv de fitness de ultimA? generaE?ie, toate sub forma unui ceas stilat cu o formA? clasicA?.

Huawei Watch 2 pA?streazA? design-ul clasic al smartwatch-ului Huawei Watch, introducA?nd A?nsA? inovaE?ii A?n fiecare categorie, pentru a A?ncuraja E?i mai mult dorinE?a utilizatorilor de a explora E?i de-a se bucura de un stil de viaE?A? activ.
AZntr-o lume A?n care tehnologia este din ce A?n ce mai prezentA? A?n viaE?a de zi cu zi, Huawei Watch 2 se adreseazA? celor dornici sA? exploreze E?i A?n acelaE?i timp sA? rA?mA?nA? conectaE?i la evenimentele din viaE?a lor, fA?rA? sA? depindA? de telefon.
IntegrA?nd procesorulQualcommA? Snapdragona?? Wear 2100, Huawei Watch 2 (versiunea ce suportA? tehnologia 4G), are conectivitate independentA?, permiE?A?nd utilizatorilor sA? trimitA? mesaje sau sA? iniE?ieze apeluri, independent de smartphone. De asemenea, este compatibil cu cele mai noi aplicaE?ii de Smart Living. Dotat cu suport pentru reE?ele mobile E?i rulA?nd pe noua platforma Android Wear 2.0, noul smartwatch asigurA? conectivitate fA?rA? cusur atA?t pentru utilizatorii Android, cA?t E?i pentru cei iOS.

Conectivitate independentA?, A?n tandem cu dorinE?a de a explora

Huawei Watch 2 (versiune ce suportA? tehnologia 4G), permite utilizatorilor sA? lase smartphone-ul acasA? atunci cA?nd ies la alergat, merg cu bicicleta sau vor sA? facA? doar o plimbare, permiE?A?ndu-le totodatA? sA? rA?mA?nA? conectaE?i. DatoritA? conectivitA?E?ii independente E?i a GPS-ului A?ncorporat, utilizatorii pot sA? rA?spundA? la apeluri E?i sA? trimitA? mesaje, sA? foloseascA? aplicaE?ii precum Uber, Foursquare E?i Telegram. Designul inovator dovedeE?te cA? performanE?a conectivitA?E?ii integrate A?n noul smartwatch nu a A?nsemnat un compromis A?n ceea ce priveE?te calitatea smartwatch-ului.

Suportul VoLTE E?i microfonul dublu, care eliminA? zgomotele de fundal, asigurA? o experienE?A? telefonicA? stabilA? E?i clarA?, A?n timp ce integrarea antenelor destinate 4G, GPS, Wi-Fi, Bluetooth E?i NFC A?n partea de sus a device-ului, A?mbunA?tA?E?esc semnificativ conectivitatea, asigurA?nd un semnal excelent pentru Huawei Watch 2, toate A?ntr-un design compact.
Pe lA?ngA? varianta ce suportA? cartela SIM, funcE?ionalitate asiguratA? A?n reE?ele mobile din A?ntreaga lume, Huawei Watch 2 pune la dispoziE?ie E?i o variantA? ce suportA? eSIM (disponibilA? doar A?n anumite E?A?ri). AZn plus, unele reE?ele de telefonie mobilA? permit utilizarea unei cartele multi-SIM, astfel cA?, utilizatorii noului Huawei Watch 2 pot folosi acelaE?i numA?r de telefon atA?t pe smartphone cA?t E?i pe smartwatch.

Huawei Watch 2 (versiune ce suportA? tehnologia 4G) este, aE?adar, mai mult decA?t un partner al smartphone-ului, reuE?ind sA? ofere conectivitatea flexibilA? de care utilizatorii au nevoie pentru o viaE?A? activA?, toate acestea cu un singur dispozitiv, aflat la A?ncheietura mainii.

Partenerul perfect pentru un stil de viaE?A? sA?nA?tos
Huawei Watch 2 funcE?ioneazA?, de asemenea ca un dispozitiv de fitness, care utilizeazA? senzori multipli E?i algoritmi performanE?i, pentru a oferi soluE?iile potrivite comportamentului de fitness al utilizatorului E?i pentru a eficientiza antrenamentele sportive. Senzorii inteligenE?i A?ncorporaE?i colecteazA? informaE?ii despre activitatea utilizatorului, precum: distanE?a parcursA?, viteza, numA?rul de paE?i, numA?rul de calorii consumate, ritmul cardiac,ruta parcursA?, precum E?i altele.
Cu un click pe singurul buton disponibil, Huawei Watch 2 deschide instant aplicaE?ia de exerciE?ii necesarA? pentru a A?ncepe antrenamentul. Modurile aferente activitA?E?ii de alergare, a??Fat-burning runa?? E?i a??Cardio runa??, permit imediat startul antrenamentului, A?n timp ce gadget-ul oferA? sfaturi privind ajustarea vitezei, pentru ca bA?tA?ile inimii sA? rA?mA?nA? A?n parametri normali. Alergarea cu Huawei Watch 2 face posibilA? ghidarea A?n timp real E?i include notificA?ri A?n ceea ce priveE?te distanE?a, statusul target-ului stabilit E?i alerte cu privire la ritmul cardiac, iar, pe baza unor antrenamente prestabilite, smartwatch-ul indicA? accelerarea ritmului sau A?ncetinirea lui, dupA? caz. Cu ajutorul GPS-ului E?i al sistemului de monitorizare a ritmului cardiac, Huawei Watch 2 calculeazA? nivelul maxim de oxigen consumat (VO2max) dupA? fiecare antrenament. Mai mult decA?t atA?t, dupA? fiecare alergare, ceasul genereazA? automat un raport care indicA? timpul de recuperare recomandat E?i efectele antrenamentului.

Huawei Watch 2 permite utilizatorilor sA? asculte muzicA? A?n timpul antrenamentelor, cu ajutorul aplicaE?iei Google PlayTMMusic, sA? descarce melodii, sA? asculte muzicA? A?n timp real sau sA? acceseze direct playlist-ul.

Pe lA?ngA? exerciE?iile fizice, Huawei Watch 2 promoveazA? adoptarea unui stil de viaE?A? sA?nA?tos A?n fiecare zi. AplicaE?ia Daily Tracking monitorizeazA? cu precizie paE?ii parcurE?i zilnic, A?nregistreazA? timpul alocat pentru antrenamentele de intensitate medie E?i mare E?i identificA?momentele exacte cA?nd utilizatorul face miE?care dupA? o perioadA? mai lungA? de sedentarism. Toate aceste informaE?ii sunt redate cu ajutorul unor grafice care marcheazA? A?ntreg progresul, pentru a A?ncuraja un stil de viaE?A? mai sA?nA?tos.

FuncE?ia ce monitorizeazA? continuu activitatea cardiacA? stocheazA? bA?tA?ile inimii E?i raporteazA? bpm-ul ultimelor E?ase ore A?ntr-un grafic, printr-o linie curbatA?.

Design clasic, completat de funcE?ii inovatoare

Huawei Watch 2 pA?streazA? designul unui ceas de mA?nA? clasic, dar integreazA? numeroase funcE?ionalitA?E?i inteligente E?i funcE?ii specifice activitA?E?ilor fitness, pA?strA?nd totodatA? un aspect stilat.
Conceput din materiale sofisticate, produsul nu doar aratA?, ci se simte premium la atingere. DeE?i promoveazA? stilul clasic, ceasul se adapteazA? stilului utilizatorului, cu opE?iuni pentru un aspect clasic sau sport. Display-ul HD poate fi personalizat cu numeroasele feE?e disponibile, permiE?A?nd utilizatorilor acces rapid la aplicaE?iile cel mai des utilizate. AZn completarea design-ului de tip cronograf, Huawei Watch 2 include un cadru din ceramicA?, aceasta conferind o nota de calitate E?i un plus de confort la purtare.

O experienE?A? mai inteligentA?

Cu un sistem de operare mai inteligent E?i comenzi intuitive, Huawei Watch 2 este un asistent personal care uE?ureazA? viaE?a de zi cu zi a utilizatorilor, fA?rA? a le invada spaE?iul personal. Ceasul ruleazA? versiunea Android Wear 2.0, care permite atA?t utilizatorilor iOS cA?t E?i celor Android sA? beneficieze de o gamA? variatA? de aplicaE?ii compatibile. InteracE?iunea cu noul Huawei Watch 2 se realizeazA? uE?or, cu ajutorul ecranului tactil, a comenzilor de recunoaE?tere vocalA? E?i a instrucE?iunilor vocale. DatoritA? noilor tehnologii de efectuare a plA?E?ilor de pe telefon,Android PayTM*E?i NFC smartwatch-ul permite tranzacE?ii securizate. Bateria a fost de asemenea optimizatA?, aceasta permiE?A?nd o utilizare de pA?nA? la douA? zile A?n condiE?ii normale, A?n jur de 10 ore A?n modul a??Traininga?? E?i pA?nA? la trei sA?ptA?mA?ni dacA? este setat modul a??Watcha??, respectiv utilizarea smartwatch-ului ca un ceas obiE?nuit.

Un smartwatch A?n varianta Porsche Design

Huawei E?i Porsche Design extind parteneriatul odatA?cu anunE?area noului Porsche Design Huawei SmartWatch. Venind A?n completarea smartphone-ului Mate 9 Porsche Design, care a fost lansat A?n noiembrie 2016, produsul A?mbogA?E?eE?te experienE?a de utilizare. Din nou, colaborarea reuneE?te cele mai recente inovaE?ii A?n tehnologie cu design-ul funcE?ional, creA?nd un echilibru al esteticii E?i al funcE?ionalitA?E?ii. SmartWatch-ul combinA? cele mai noi funcE?ii de urmA?rire E?i de gestionare a activitA?E?ilor de fitness cu conectivitate E?i tehnologiile inteligente aleunui gadget smart. Pentru cei care doresc stil E?i substanE?A?, Huawei SmartWatch Porsche DesignlivreazA? funcE?ii profesionale demonitorizare a activitA?E?ii de fitness, cele mai noi funcE?ii inteligente E?i un design sofisticat – toate disponibile la A?ncheietura mA?inii. Noul ceas inteligent Huawei este primul smartwatch creat de Porsche Design E?i face parte dintr-o serie de dispozitive inteligente, care vor fi lansate A?n urmA?toarele luni.

PreE? E?i disponibilitate

Huawei Watch 2 va fi disponibil A?n mai mult de 10 de E?A?ri E?i regiuni, A?ncepA?nd din luna martie, pornind de la un preE? recomandat de 329 euro, A?n funcE?ie de desigmul E?i opE?iunile alese.

Facebook Comments Box

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top